Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>1.līmeņa (koledžas) profesionālā studiju programmas

Finanses un grāmatvedība - 1.līmeņa (koledžas) profesionālā studiju programma

  • Noderīgi

    - 70% mazo uzņēmumu pieder un to darbība noris vienas personas vadībā

    - Vidējais mēneša atalgojums finanšu sfērā Latvijā ~ EUR 1300

KVALIFIKĀCIJA: Grāmatvedis

STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu

PRASMES

Apgūsi prasmes veikt praktisko grāmatvedības aprēķinu un saimnieciskās darbības uzskaiti ar datorprogrammu palīdzību, revīziju un auditu, iemācīsies plānot un vadīt mazo un vidējo uzņēmumu budžetu. Iegūsi praktiskas zināšanas lietišķajā komunikācijā, prezentācijas mākslā un biznesa ētikā.

KARJERA:

  • ja precizitāte, uzmanība un vēlme darīt ļoti atbildīgu darbu ir Tavas īpašības, varēsi strādāt jebkurā uzņēmumā par grāmatvedi;
  • strādājot kā direktora palīgs finanšu jomā vai finanšu projektu vadītājs, varēsi analizēt un pārraudzīt visu uzņēmumā notiekošo procesu saistību ar esošo budžetu, naudas apjomu.

PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos.

Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses un grāmatvedība”, kuras absolventi nedaudz vairāk kā divu gadu laikā var iegūt grāmatveža kvalifikāciju. Studiju laikā iespējams iziet praksi nozares vadošajos uzņēmumos, un studiju programmas direktore A. Medne ilggadējās augstskolas pieredzes laikā novērojusi, ka vairumā gadījumu studenti, kuri uzsāk praksi pirmajā studiju gadā, jau otrajā gadā strādā uzņēmumā, kurā apguvuši praktiskās iemaņas. Darba vietas grāmatvedības jomā vienmēr būs pieejamas, īpaši, ja ir iegūtas vajadzīgās zināšanas un prasmes. Turklāt absolvējot Biznesa augstskolas Turība koledžas studiju programmu „Finanses un grāmatvedība”, profesionālā bakalaura grādu iespējams iegūt nepilnu divu gadu laikā, vienlaicīgi turpinot strādāt.

Grāmatvedība – radoša joma

„Mūsu likumdevējs nevienā brīdī neļauj grāmatvedim garlaikoties. Izmaiņas normatīvajos aktos tiek veiktas tik bieži, ka grāmatvedim pastāvīgi jābūt modram, lai ne tikai pārzinātu jaunākās normas, bet arī prastu tās atbilstoši pielietot. Normatīvo aktu robežās tiek veiktas dažādas optimizācijas, kas pēcāk var ietekmēt pat visa uzņēmuma darbību un attīstību,” stāsta Biznesa augstskolas Turība docētāja, pirmā līmeņa studiju programmas „Finanses un grāmatvedība” direktore Anna Medne. Grāmatvedība nenozīmē tikai skaitļošanu vai likumdošanas normu pārzināšanu - tā ir joma, kas pieprasa rūpīgu iedziļināšanos, izpēti un analītisku domāšanu. Tāpat grāmatvedim jābūt apveltītam ar stratēģisku domāšanu un jāspēj prognozēt uzņēmuma virzība finanšu jomā divus soļus uz priekšu. Tāpēc mūsdienu grāmatvedis ir gan radošs, gan atvērts visam jaunajam, jo grāmatvedība, tāpat kā daudzas citas jomas, ir gana dinamiska. Tomēr par grāmatvedi var būt tikai tāds cilvēks, kuram patīk skaitļi, ir precīzs un kurš spēj ievērot detaļas.

Koledžu absolvējušie grāmatveži – pieprasīti

Līdz ar ekonomisko augšupeju pēdējo gadu laikā Latvijā, līdzīgi kā citu nozaru speciālistiem, arī grāmatvedībā strādājošajiem pieaug darba samaksa. Darba tirgū arvien tiek novērtēti kvalificēti speciālisti, kuri ne tikai pārzina grāmatvedības jomu ietekmējošos normatīvos aktus, bet arī prot tos pielietot ikdienas darbā. Grāmatvedības jomā veiksmīgi var strādāt arī iegūstot koledžas jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinošu dokumentu.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Mg.oec. Anna Medne
Telefons: 67618746
E-pasts: Anna.Medne@turiba.lv  

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

 

Nodarbību saraksts