Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Fakultātes dome

Fakultātes dome

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus, absolventus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reižu gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Uzņēmējdarbības vadības fakultātes sasniegto, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Dr.oec., Prof., Rosita Zvirgzdiņa – Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras vadītāja;
 • Dr.Sc.ing., docents, Oskars Onževs –Biznesa augstskola Turība.
 • MBA. Zane Driņķe – Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, SIA „Next Maritime Baltic” valdes priekšsēdētāja, lidostas "Jūrmala" valdes locekle; 
 • MBA, Aiva Vīksna – SIA „Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore;
 • MBA, Silva Jeromanova–Maura – SIA „Silja” vadītāja;
 • MBA, Kristaps Beķeris – SIA „EDAT” valdes loceklis;
 • MBA, Einārs Giels – SIA "Cross Timber Systems" kvalitātes sistēmu vadītājs,  SIA "Arvels" Kvalitātes sistēmu vadītājs, informācijas sistēmu vadītājs un investīciju projektu vadītājs, www.biznesakonsultacijas.lv galvenais biznesa konsultants;
 • MBA, Visvaldis Trokša – SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” direktors;
 • MBA, Intars Šupiņš – SIA „Aperte” direktors;
 • Santa Kozlova – Uzņēmējdarbības vadības fakultātes profesionālās bakalaura programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studente;
 • Mārtiņš Laizāns – Uzņēmuma "Dream property" īpašnieks.

Nodarbību saraksts