Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Fakultātes dome

Fakultātes dome

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus, absolventus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reižu gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Uzņēmējdarbības vadības fakultātes sasniegto, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Zane Driņķe – Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne;
 • Rosita Zvirgzdiņa – Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras vadītāja;
 • Oskars Onževs – Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras docents;
 • Ieva Bruksle – Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne, Komercdarbības katedras lektore;
 • Daina Einberga – Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes komunikācijas virziena prodekāne;
 • Edvīns Evarts – Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs;
 • Ainārs Dimants – Biznesa augstskolas Turība doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktors, Komunikācijas zinātņu katedras profesors;
 • Lauris Zvejnieks – Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras asistents;
 • Aiva Vīksna – SIA “Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore;
 • Kristaps Beķeris – SIA “EDAT” valdes loceklis;
 • Einārs Giels – SIA “Cross Timber Systems” kvalitātes sistēmu vadītājs, SIA “Arvels” kvalitātes sistēmu vadītājs, informācijas sistēmu vadītājs un investīciju projektu vadītājs, www.biznesakonsultacijas.lv galvenais biznesa konsultants;
 • Visvaldis Trokša – SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” direktors;
 • Mārtiņš Laizāns – SIA “Dream Property” valdes priekšsēdētājs, “Namu Attīstība” īpašnieks;
 • Silva Jeromanova–Maura – SIA “Silja” vadītāja;
 • Ģirts Rungainis – Latvijas investīciju bankas “Prudentia” dibinātājs, padomes loceklis un partneris;
 • Enno Ence – SIA “Milzu!” īpašnieks;
 • Gert Tartlan – uzņēmējs, Igaunijas Goda konsuls Latvijā;
 • Ieva Stūre – Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas padomes priekšsēdētāja;
 • Marta Rībele – Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja;
 • Vita Timermane-Moora – Latvijas Institūta vadītāja;
 • Valdis Melderis –  “Radio Skonto” programmu direktors;
 • Edīte Olupe – Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece;
 • Kristaps Otersons – Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja vietnieks;
 • Jolanta Derkevica-Pilskunga – SIA “DaJo” valdes priekšsēdētāja.

Nodarbību saraksts