Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Fakultātes dome

Fakultātes dome

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus, absolventus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reižu gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Uzņēmējdarbības vadības fakultātes sasniegto, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Zane Driņķe - Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne;
 • Rosita Zvirgzdiņa - Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras vadītāja;
 • Oskars Onževs - Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras docents;
 • Ieva Bruksle - Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne, Komercdarbības katedras lektore;
 • Aiva Vīksna - SIA “Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore;
 • Kristaps Beķeris - SIA “EDAT” valdes loceklis;
 • Einārs Giels - SIA “Cross Timber Systems” kvalitātes sistēmu vadītājs, SIA “Arvels” kvalitātes sistēmu vadītājs, informācijas sistēmu vadītājs un investīciju projektu vadītājs, www.biznesakonsultacijas.lv galvenais biznesa konsultants;
 • Visvaldis Trokša - SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” direktors;
 • Mārtiņš Laizāns - SIA “Deam Property” valdes priekšsēdētājs, “Namu Attīstība” īpašnieks;
 • Silva Jeromanova–Maura - SIA “Silja” vadītāja;
 • Ģirts Rungainis - Latvijas investīciju bankas Prudentia dibinātājs, padomes loceklis un partneris;
 • Enno Ence - SIA “Milzu!” īpašnieks;
 • Gert Tartlan - uzņēmējs, Igaunijas Goda konsuls Latvijā;
 • Sindija Kukere – Studējošo pašpārvaldes pārstāve;
 • Viesturs Baltušs - Studējošo pašpārvaldes pārstāvis;
 • Agnese Bukava - Studējošo pašpārvaldes pārstāve.

Nodarbību saraksts