Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Zinātniskā darbība>Konferences

Konferences

2019. gada 26. aprīlī. Cilvēkfaktors digitalizācijas laikmetā

Mūsdienu raksturīga iezīme ir digitalā vide un digitalizācijas procesi uzņēmumos, organizācijās, pārvaldībā un komunikācijā. Digitalizācija ir pozitīvs dzinējspēks ekonomikā, politikā, likumdošanā, sabiedrībā un iedzīvotāju ikdienā. „Nākotnes digitālās automaģistrāles savienos cilvēkus, lietas un vietas” (Ansip, 2017). Tehnoloģiju laikmetā pieaug cilvēka faktora, humāno vērtību un radošuma loma tehnoloģiju izstrādē un pielietošanā, komunikācijā ar lietotāju. Konferences mērķis ir apzināt digitalizācijas procesa iespējas un problēmas,  komunicēt par pētījumu rezultātiem un diskutēt par problēmu risinājumiem dažādās jomās.

2015. gada 28.-30. maijā. Starptautiskais zinātnes forums

2015. gada pirmā puse iezīmē Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Tas ir ne tikai svarīgs notikums, kas pieprasa lielu atbildību, bet arī iespēja realizēt radošas un domu provocējošas idejas par problēmām, kuras kolektīvi ir svarīgas valdībai, plašai sabiedrībai un arī katram indivīdam Eiropas Savienības valstīs.

2011. gada 2.jūnijā. Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai 

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte 2011. gada 2-3.jūnijā organizēja tūrisma problēmām veltītu starptautisko zinātniski praktisko konferenci. Konferences mērķis bija analizēt tos faktorus un vērtības, kuri ir būtiski sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

2007. gada 1. jūnijā. Jauni tūrisma produkti reģiona attīstībai.

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte organizēja  VIII starptautisko zinātnisko konferenci "Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai". Konference tika organizēta Leonardo da Vinči programmas finansētā „Lauku tūrisma projekta AMBER” ietvaros. Konferences mērķis bija akcentēt tūrisma un teritorijas (reģiona, rajona, pagasta, utt.) attīstības mijsakarības, apzināt un apspriest tūrisma lomu reģionu attīstības kopsakarā, īpašu uzmanību veltot lauku tūrisma uzņēmējdarbības jomai un lauku tūrisma speciālistu izglītošanas problēmām. Jāatzīmē, ka konferencē priekšlasījumu „Lauku tūrisms  - nozīmīga lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbība sniedza Ekonomikas ministrijas tūrisma nodaļas vadītāja Aira Indriksone”, un  Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors Aivars Mackevičs uzstājas ar priekšlasījumu „Lauku tūrisms – lauku teritoriju ekonomiskās attīstības veicinātājs”. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projekta gaitu un rezultātiem. Ar projekta AMBER moduļu prezentācijām piedalījās  projekta sadarbības partneri no Latvijas, Spānijas, Holandes un Somijas.

2003. gada 25. aprīlis. Ilgstpējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas.

Konferenci organizēja Starptautiskā tūrisma fakultāte. Konferences dalībnieki uzsvēra tūrisma nozares straujo attīstību, kā arī lauku tūrisma un ekotūrisma īpatsvara palielināšanos nozarē. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē par tūrisma attīstības tendencēm un stratēģiju, tūrisma un vides mijiedarbību; videi draudzīga tūrisma attīstību, tūrisma galamērķu teritoriālo plānošanu; tūrisma nozīmi reģionu ilgtspējīgai attīstībai un citiem aktuāliem jautājumiem.

2000.gads. Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija.

Nodarbību saraksts