Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas>Tūrisma stratēģiskā vadība

Tūrisma stratēģiskā vadība - profesionālā maģistra studiju programma


TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA


Profesionālā maģistra studiju programmai Tūrisma stratēģiskā vadība
piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO – UN
World Tourism Organization) TedQual akreditācija uz maksimālo laiku
– četriem gadiem, līdz 2022. gadam. 

 

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā

STUDIJU VALODA: langļu

PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos

Mācības Tūrisma stratēģiskās vadības programmā sagatavo studentus darbam nozarē visā pasaulē. Tā ir lieliska iespēja studentiem, kuri redz savu karjeru starptautiskā vidē.

Iegūsi stratēģiskās vadības un plānošanas prasmes, apgūsi prognozēšanas likumsakarības un metodes. Mācīsies analizēt, pētīt un prognozēt tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendences Baltijā un visā pasaulē.


Karjera:

  • iegūtās zināšanas par pasaules tūrisma tirgu Tev palīdzēs efektīvi vadīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • ja Tevi interesē pētniecība un vēlies izprast tūrisma attīstības tendences, meklēt labāko ceļu tūrisma produkta attīstībai, varēsi strādāt kā tūrisma attīstības un pētniecības projektu vadītājs;
  • strādājot par tūrisma speciālistu pašvaldībās, tūrisma informācijas centros, varēsi veicināt tūrisma attīstību Latvijas reģionos. Šis darba lauks ir ļoti plašs un gaida tādus jaunos speciālistus kā Tu!


Tu iemācīsies:

  • Argumentēti diskutēt par sarežģītiem tūrisma vadības aspektiem;
  • Izstrādāt uzņēmumu un institūciju stratēģijas mūsdienu mainīgajā vidē;
  • Meklēt risinājumus sarežģītos un neprognozējamos tūrisma nozares uzņēmumu darbības apstākļos;
  • Pētīt, analizēt un salīdzināt tūrisma galamērķus Latvijā un pasaulē;
  • Veikt pētniecību un izprast tūrisma un citu jomu mijiedarbību.


Profesionālā maģistra studiju programma „Tūrisma stratēģiskā vadība” sniedz plašas zināšanas un veido stratēģisku skatījumu uz tūrisma norisēm globālā mērogā. Studiju programma lepojas ar pasniedzējiem - izciliem nozares praktiķiem, kas pārstāv tūrisma un saistītās jomas – viesnīcu vadību, tūrisma politikas plānošanu valstiskā līmenī, kā arī restorānu biznesu. Mācību procesā studenti izveido dzīvotspējīgas jaunu tūrisma galamērķu attīstības stratēģijas, kas sniedz iespēju praktiskā darbībā iepazīt tūrisma stratēģisko plānošanu. Studentiem ir iespēja aktīvi līdzdarboties Turības Tūrisma pētniecības centrā, kas līdz šim ir īstenojis vairākus nozīmīgus projektus - Rēzeknes starptautisko darījumu tūrisma centra stratēģijas, Liepājas Karostas, Sēlijas un Augšdaugavas tūrisma stratēģiju izveidi. Neatveramu skatu uz pasaules tūrisma jomas attīstību un tendencēm studenti gūst piedaloties lielākajā tūrisma izstāde pasaulē ITB Berlin, kas ir arī vērtīgu starptautisku kontaktu veidošanas platforma.

 „Studiju procesā jutu, ka tiek gatavoti profesionāļi. Pasniedzēji patiešām strādā pie studentu redzesloka paplašināšanas. Viens no spilgtiem piemēriem – vērtīgās mācību ekskursijas, kuras bija ierosme tālākam darbam, lai studiju procesā mēs reāli izveidotu šo reģionu tūrisma attīstības stratēģijas. Tā nebija mācīšanās tikai izglītības pēc, jo rezultātā ieguvām reālu, sataustāmu materiālu, kas bija arī pienesums tūrisma jomai kopumā. Šādā veidā ir vieglāk izprast stratēģiskos procesus realitātē. Mūsdienās nepietiek ar viesnīcas uzcelšanu vien. Jāspēj domāt globāli un jāiet starptautiskajā tirgū. Pateicoties maģistra darba pētījumam, uzņēmumā, kurā strādāju, izveidojām vairākus jaunus maršrutus, paplašinot Eiropas reģionu. Šis pētījums bija vērtīgs ieguvums gan uzņēmumam, gan manis pašas izaugsmei. Ja esi personība ar ambīcijām veidot savu uzņēmumu tūrisma jomā vai kļūt par lielas viesnīcas vai tūroperatora vadošo darbinieku, tad ir nepieciešamas zināšanas, ko var iegūt tieši maģistrantūrā,” stāsta ceļojuma aģentūras Jēkaba Ceļojumi konsultante, Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Tūrisma stratēģiskā vadība” absolvente Laura Golta. Laura Golta-Grospiņa.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Ēriks Lingebērziņš, Dr.oec., asoc. profesors
Tālrunis 67619693
E-pasts: Eriks.Lingeberzins@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2023. gadam.

###TAB-HOLDER###Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, MBA Agita Doniņa: "To, ko novērtējuši arī paši studenti, ir visciešākā sasaite ar nozari visu studiju laiku – regulāras nozares vieslekcijas un diskusijas ar domubiedriem un potenciālajiem biznesa partneriem, nozares regulāra iepazīstināšana ar studentu pētījumiem, tūrisma uzņēmēju pasūtīti pētījumi. Tik cieša sasaiste nav nevienā no Latvijas augstskolām. Turības pieredze, sadarbojoties ar nozari, kā labs piemērs tiek prezentēts ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Arī mūsu pasniedzēju vidū sastopami nozaru profesionāļi, turklāt arī vadošajos amatos – restorānu īpašnieki un viesnīcu vadības līmeņa personāls!

Maģistra studiju programma ir balstīta uz nozarē nepieciešamo kompetenču apgūšanu un iespēju studiju laikā veidot biznesa kontaktus ar jau nozarē praktizējošiem profesionāļiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, jo aptuveni puse MBA programmas studentu ir ārvalstu pilsoņi. Studijas augstskolā ir reizē interesantas, radošas un praktiskas, jo studiju kursi tiek apgūti ne tikai auditorijā, bet arī tūrisma galamērķos Baltijas un visas pasaules mērogā."

Tūrisma pētniecības centra vadītājs un maģistra studiju programmas direktors Ēriks Lingebērziņš: "Augstskolas maģistru zināšanu līmenis uzlūkojams kā konkurētspējīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Šogad bija iespēja piedalīties maģistru darbu vērtēšanā Lucernas Universitātē Šveicē. Šī vērtīgā pieredze apstiprināja mūsu maģistrantu līdzvērtīgo zināšanu līmeni, kas nozīmē, ka augstskolā piedāvātā izglītība atbilst starptautiskām prasībām un mūsu topošie speciālisti spēj konkurēt starptautiskajā tirgū vienlīdz spēcīgi kā Eiropas attīstītāko valstu iedzīvotāji.

Maģistra studiju programma jo īpaši aktuāla ir esošajiem un topošajiem viesnīcu speciālistiem un vadītājiem, jo šeit tūrismā strādājošie papildina zināšanas tūrisma stratēģiskajā un pārmaiņu vadībā, finanšu vadībā, krīzes vadībā un cilvēkresursu vadībā un attīstībā. Apgūst tādas zināšanas - viesnīcu sistēmas vadību, tūrisma tirgvedības stratēģiju, ilgtspējīgu attīstību, kvalitātes vadību un procesu optimizāciju tūrismā -, bez kurām mūsdienu tūrisma straujajā attīstībā grūti konkurēt."

Turības docētāja, viesnīcas „Radi un Draugi” direktore Margarita Platace: "Bieži vien cilvēki viesnīcu biznesā nonāk nejauši dažādu apstākļu sakritību rezultātā. „Laikā gaitā, darbojoties šajā sfērā, mācoties no kolēģiem un savas pieredzes, tūrisma un viesmīlības speciālisti iegūst labas praktiskas zināšanas. Tomēr pienāk brīdis, kad šīs pieredzes ir gana daudz uzkrāts, bet  sāk trūkt mugurkaula un teorētiskās bāzes. Cilvēks sāk vēlēties savu pieredzi sistematizēt, uzzināt, kā darbu viesnīcās veic citi, un dalīties savās zināšanās."

Kā norāda M. Platace, studējot maģistrantūrā viesnīcu darbiniekiem un vadītājiem ir iespēja ne tikai gūt šīs jaunās zināšanās, bet mācību procesā arī rast atbildes uz āķīgiem darba jautājumiem, gūt pasniedzēja ieskatu, kurš nereti pats ir nozares praktiķis, un apmainīties pieredzē ar studiju biedriem. „Studijās iespējams iegūt šobrīd tik aktuālās zināšanas par ieņēmumu vadību un ieņēmumu prognozēšanu, jo nu vairs nedarbojas fiksēto cenu politika, bet gan elastīgā pārdošana – to visu var apgūt Tūrisma stratēģiskā vadības programmā Starptautiskā tūrisma fakultātē.”

Starptautiskā tūrisma fakultātes maģistra studiju programmas absolvents, viesnīcas Pullman Riga Old Town ģenerāldirektors Valdis Vanadziņš: „Darbs viesnīcās ir izaicinājumiem pilns, kurā ir augstas standarta prasības un nedrīkst palikt nepamanīta neviena nianse. Šajā gadījumā noderīga ir bagātīga praktiskā pieredze, kas iemāca ātri reaģēt visdažādākās situācijās un mainīgos apstākļos, rezultātā pieņemot labākos risinājumus. Tomēr, lai spētu ilgtermiņā palūkoties plašāk, izvirzīt komandas mērķus un plānot pragmatiskas darbības to sasniegšanai, kā arī konkurēt starptautiskā mērogā, svarīgi ir pārzināt stratēģiskās vadības principus, izprast plānošanas un prognozēšanas likumsakarības, kā arī dalīties pieredzē ar citiem nozares profesionāļiem, kas turpina augt un smelties jaunas zināšanas kopā ar jums vienā auditorijā.”

 

Nodarbību saraksts