Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas

Tūrisma stratēģiskā vadība - profesionālā maģistra studiju programma


TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA


Profesionālā maģistra studiju programmai Tūrisma stratēģiskā vadība
piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO – UN
World Tourism Organization) TedQual akreditācija uz maksimālo laiku
– četriem gadiem, līdz 2022. gadam. 


PROGRAMMA IR AKREDITĒTA
līdz 2019. gadam 

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā, 1,6 vai 2,1 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos

Mācības Tūrisma stratēģiskās vadības programmā sagatavo studentus darbam nozarē visā pasaulē. Tā ir lieliska iespēja studentiem, kuri redz savu karjeru starptautiskā vidē.

Iegūsi stratēģiskās vadības un plānošanas prasmes, apgūsi prognozēšanas likumsakarības un metodes. Mācīsies analizēt, pētīt un prognozēt tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendences Baltijā un visā pasaulē.


Karjera:

  • iegūtās zināšanas par pasaules tūrisma tirgu Tev palīdzēs efektīvi vadīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • ja Tevi interesē pētniecība un vēlies izprast tūrisma attīstības tendences, meklēt labāko ceļu tūrisma produkta attīstībai, varēsi strādāt kā tūrisma attīstības un pētniecības projektu vadītājs;
  • strādājot par tūrisma speciālistu pašvaldībās, tūrisma informācijas centros, varēsi veicināt tūrisma attīstību Latvijas reģionos. Šis darba lauks ir ļoti plašs un gaida tādus jaunos speciālistus kā Tu!


Tu iemācīsies:

  • Argumentēti diskutēt par sarežģītiem tūrisma vadības aspektiem;
  • Izstrādāt uzņēmumu un institūciju stratēģijas mūsdienu mainīgajā vidē;
  • Meklēt risinājumus sarežģītos un neprognozējamos tūrisma nozares uzņēmumu darbības apstākļos;
  • Pētīt, analizēt un salīdzināt tūrisma galamērķus Latvijā un pasaulē;
  • Veikt pētniecību un izprast tūrisma un citu jomu mijiedarbību.


Karjera strauji augošā nozarē

Tūrisms ir pasaulē visstraujāk augošā nozare - Pasaules tūrisma organizācija prognozē, ka 2020. gadā starptautiskos tūrisma braucienos dosies 1,6 miljardi cilvēku. Pieprasījums aug, attiecīgi aug arī nepieciešamība pēc kvalitatīva piedāvājuma, pēc jauniem tūrisma produktiem un uzņēmumiem. Tūrisma nozares radītās darba vietas palīdz risināt nodarbinātības problēmu, turklāt, tūrisms var ļoti labvēlīgi ietekmēt valsts ekonomiku kopumā, tāpēc arī valsts un ES sniedz atbalstu tūrisma nozares mārketinga pasākumiem, kā arī tūrisma pakalpojumu dažādošanai. 

Izpratne par nozares aktualitātēm

Studējošajiem būs iespēja apmeklēt lielāko tūrisma izstādi pasaulē - ITB (Berlīnē). Tā ir unikāla iespēja izstādes semināros dzirdēt pasaules vadošos tūrisma ekspertus un iegūt izpratni par nozares aktualitātēm. Būs iespēja apgūt, kā uzņēmumu vai galamērķu vadībā izmantot digitālā mārketinga instrumentus (tiešsaistes reklāmas u.c.).

Studijas orientētas uz uzņēmuma vadību

Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kas noderēs gan dibinot savu uzņēmumu, gan strādājot jau esošā tūrisma vai viesmīlības kompānijā, piemēram, „Finanšu vadība”, „Tūrisma stratēģiskā plānošana”, „Tūrisma tiesiskais regulējums” u.c.

Praksē balstītas studijas

Lielākā daļā docētāju ir praktiķi un nozares eksperti. Jau studiju laikā studentiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes Tūrisma pētniecības centrā, kas ir vienīgais šāda veida centrs Baltijā, un regulāri pulcē mācībspēkus un studentus, lai diskutētu par nozares aktualitātēm. Tāpat studiju ietvaros notiek mācību braucieni uz tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem un tūrisma galamērķiem Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī tiek apmeklēta pasaulē vadošā tūrisma izstāde ITB Berlīnē.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Ēriks Lingebērziņš, Dr.oec., asoc. profesors
Tālrunis 67619693
E-pasts: Eriks.Lingeberzins@turiba.lv

 

  

###TAB-HOLDER###Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, MBA Agita Doniņa: "To, ko novērtējuši arī paši studenti, ir visciešākā sasaite ar nozari visu studiju laiku – regulāras nozares vieslekcijas un diskusijas ar domubiedriem un potenciālajiem biznesa partneriem, nozares regulāra iepazīstināšana ar studentu pētījumiem, tūrisma uzņēmēju pasūtīti pētījumi. Tik cieša sasaiste nav nevienā no Latvijas augstskolām. Turības pieredze, sadarbojoties ar nozari, kā labs piemērs tiek prezentēts ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Arī mūsu pasniedzēju vidū sastopami nozaru profesionāļi, turklāt arī vadošajos amatos – restorānu īpašnieki un viesnīcu vadības līmeņa personāls!

Maģistra studiju programma ir balstīta uz nozarē nepieciešamo kompetenču apgūšanu un iespēju studiju laikā veidot biznesa kontaktus ar jau nozarē praktizējošiem profesionāļiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, jo aptuveni puse MBA programmas studentu ir ārvalstu pilsoņi. Studijas augstskolā ir reizē interesantas, radošas un praktiskas, jo studiju kursi tiek apgūti ne tikai auditorijā, bet arī tūrisma galamērķos Baltijas un visas pasaules mērogā."

Tūrisma pētniecības centra vadītājs un maģistra studiju programmas direktors Ēriks Lingebērziņš: "Augstskolas maģistru zināšanu līmenis uzlūkojams kā konkurētspējīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Šogad bija iespēja piedalīties maģistru darbu vērtēšanā Lucernas Universitātē Šveicē. Šī vērtīgā pieredze apstiprināja mūsu maģistrantu līdzvērtīgo zināšanu līmeni, kas nozīmē, ka augstskolā piedāvātā izglītība atbilst starptautiskām prasībām un mūsu topošie speciālisti spēj konkurēt starptautiskajā tirgū vienlīdz spēcīgi kā Eiropas attīstītāko valstu iedzīvotāji.

Maģistra studiju programma jo īpaši aktuāla ir esošajiem un topošajiem viesnīcu speciālistiem un vadītājiem, jo šeit tūrismā strādājošie papildina zināšanas tūrisma stratēģiskajā un pārmaiņu vadībā, finanšu vadībā, krīzes vadībā un cilvēkresursu vadībā un attīstībā. Apgūst tādas zināšanas - viesnīcu sistēmas vadību, tūrisma tirgvedības stratēģiju, ilgtspējīgu attīstību, kvalitātes vadību un procesu optimizāciju tūrismā -, bez kurām mūsdienu tūrisma straujajā attīstībā grūti konkurēt."

Turības docētāja, viesnīcas „Radi un Draugi” direktore Margarita Platace: "Bieži vien cilvēki viesnīcu biznesā nonāk nejauši dažādu apstākļu sakritību rezultātā. „Laikā gaitā, darbojoties šajā sfērā, mācoties no kolēģiem un savas pieredzes, tūrisma un viesmīlības speciālisti iegūst labas praktiskas zināšanas. Tomēr pienāk brīdis, kad šīs pieredzes ir gana daudz uzkrāts, bet  sāk trūkt mugurkaula un teorētiskās bāzes. Cilvēks sāk vēlēties savu pieredzi sistematizēt, uzzināt, kā darbu viesnīcās veic citi, un dalīties savās zināšanās."

Kā norāda M. Platace, studējot maģistrantūrā viesnīcu darbiniekiem un vadītājiem ir iespēja ne tikai gūt šīs jaunās zināšanās, bet mācību procesā arī rast atbildes uz āķīgiem darba jautājumiem, gūt pasniedzēja ieskatu, kurš nereti pats ir nozares praktiķis, un apmainīties pieredzē ar studiju biedriem. „Studijās iespējams iegūt šobrīd tik aktuālās zināšanas par ieņēmumu vadību un ieņēmumu prognozēšanu, jo nu vairs nedarbojas fiksēto cenu politika, bet gan elastīgā pārdošana – to visu var apgūt Tūrisma stratēģiskā vadības programmā Starptautiskā tūrisma fakultātē.”

STF maģistra studiju programmas absolvents,SIA Booking.com menedžeris Baltijā Valdis Vanadziņš: „Darbs viesnīcās ir izaicinājumiem pilns, kurā ir augstas standarta prasības un nedrīkst palikt nepamanīta neviena nianse. Šajā gadījumā noderīga ir bagātīga praktiskā pieredze, kas iemāca ātri reaģēt visdažādākās situācijās un mainīgos apstākļos, rezultātā pieņemot labākos risinājumus. Tomēr, lai spētu ilgtermiņā palūkoties plašāk, izvirzīt komandas mērķus un plānot pragmatiskas darbības to sasniegšanai, kā arī konkurēt starptautiskā mērogā, svarīgi ir pārzināt stratēģiskās vadības principus, izprast plānošanas un prognozēšanas likumsakarības, kā arī dalīties pieredzē ar citiem nozares profesionāļiem, kas turpina augt un smelties jaunas zināšanas kopā ar jums vienā auditorijā.”

Nodarbību saraksts