Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība (pasākumu producēšana)

Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība (pasākumu producēšana) - profesionālā bakalaura studiju programma


LIETIŠĶO UN REKREATĪVO PASĀKUMU VADĪBA 


PROGRAMMA IR AKREDITĒTA
līdz 2019. gadam 

GRĀDS: Profesionāla bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā

STUDIJU VALODA: latviešu

PRAKSE: Latvijas vai ārvalstu pasākumu organizēšanas un tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos

STARPTAUTISKA ATZINĪBA

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES

Apgūsi prasmes plānot, organizēt, veidot lietišķos pasākumus – gan pasaules mēroga kongresus, gan nelielas konferences. Apgūsi veselību veicinošo un SPA pasākumu pārvaldību, lietišķo etiķeti, ētiku, psiholoģija un līderību, izdzīvošanas prasmes brīvā dabā. Apgūsi prasmes veidot komunikāciju ar medijiem, kas ir svarīgi, kontaktējoties ar žurnālistiem.

Studiju rezultātā tiek izveidota  zināšanu un pieredzes platforma, kas būs drošs pamats jebkura mēroga pasākumu organizēšanai.

Pasākumu organizēšanā, uz stabila pamata, kas veidots no mācību procesā apgūtajām zināšanām un prasmēm, būs iespēja veidot individuāli neatkārtojamus, stilistiski daudzveidīgus pasākumus, īstenojot jebkuru radošu  ieceri, kā arī iekļauties jebkura liela mēroga projekta profesionālajā komandā.

Gūtās zināšanas dos iespēju pārliecinoši darboties pasākumu industrijas laukā un katram no jums īstenot  individuālos mērķus- organizēt dažādu mūzikas žanru koncertus, publiskus sporta un izklaides pasākumus, starptautiskas konferences, krāšņas kāzu svinības vai darboties Olimpisko spēļu organizatoru komandā.


KARJERA:

  • Tavs darbs būs interesants ne tikai Tev pašam, bet arī apkārtējiem;
  • Tu radīsi citiem svētkus un pozitīvas emocijas;
  • Darbs mudinās Tevi augt un iegūt zināšanas daudzās jomās, kas ļaus Tev veidot karjeru uzņēmumos, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai atpūtas pasākumu organizēšanu, vai dibināt savu uzņēmumu;
  • Jauno tehnoloģiju attīstība sniedz neierobežotas iespējas radošajai izpausmei;
  • Augstskolas diploms kļūs par Tavu ieejas biļeti jebkura pasākuma tapšanas laboratorijā un sniegs iespēju kļūt par aizskatuves pavēlnieku;
  • Iegūtais grāds un kvalifikācija noderēs, ja vēlēsies veidot savu pasākumu organizēšanas vai tūrisma un viesmīlības uzņēmumu;
  • Profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā nozarē, kas ik gadu pieprasa arvien vairāk jaunus speciālistu.


Zināšanas un noderīgi kontakti

Studiju programmā iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un nostiprināt prasmes, lai veiksmīgi veidotu vai attīstītu savu biznesu. Apgūsi teorētiskas un praktiskas zināšanas interesantā jomā, iegūsi sapratni, kā attīstīt biznesu un kontaktus, kas noder, veidojot karjeru pasākumu nozarē.

Saistoši studiju kursi

Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kuros gūtās zināšanas ļauj darboties kultūras pasākumu organizēšanā, sporta pasākumu plānošanā un īstenošanā, kongresu un konferenču organizēšanā.  Izdzīvošanas vadība, sociālā psiholoģija, brīvā laika organizēšana, scenārijs un režija, pasākumu vizuālais noformējums, lietišķā etiķete, u.c. studiju kursi ir būtisks palīgs pasākumu organizēšanas un īstenošanas jomā. Tāpat notiek arī aktiermeistarības nodarbības, tiek apgūts, kā notiek mediju komunikācija. Lai arī šī darba esence ir radošums, būtiska ir arī precīza plānošana, finanšu vadība un atbilstošs mārketings. Studiju laikā studenti nostiprina un pilnveido savas profesionālās angļu valodas zināšanas. Lekcijas notiek vakaros, tāpēc studijas ir iespējams savienot ar pilna laika darbu.

Docētāji – nozares profesionāļi

Nodarbības vada pasniedzēji, kas ir savas nozares profesionāļi, piemēram, koncertaģentūras FBI direktore Brigita Rozenbrika, kuras pieredzē ir arī tādi pasākumi kā „Rīga-800”, „Eirovīzija” un dažādu pasaules mēroga mākslinieku koncerti. B. Rozenbrika stāsta: „Studentiem, kuriem vadu lekcijas, cenšos nodrošināt iespēju iepazīties ar visdažādāko kultūras pasākumu sagatavošanas procesu un norisi, tādēļ paralēli lekcijām viņiem ir iespēja apmeklēt koncertus, lai klātienē redzētu unikālu tehnoloģiju izmantošanu un iepazītu gan vietējo, gan ārvalstu profesionāļu darbu.”

Iespēja producēt pasākumus vai veidot savu uzņēmumu

Absolvējot studiju programmu „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība (pasākumu producēšana)”,  speciālistiem ir visplašākās karjeras iespējas. Apgūstot nepieciešamās zināšanas, absolvents var strādāt uzņēmumā, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai rekreatīvo pasākumu organizēšanu, tāpat var nodibināt vai attīstīt savu uzņēmumu, plānot un vadīt sporta un aktīvā tūrisma pasākumus, kā arī organizēt lietišķus kongresus, konferences un sanāksmes. Iegūtais grāds un specializācija atbilst tam, lai studiju programmas absolvents varētu vadīt arī tūrisma un viesmīlības uzņēmumus.

Studiju programma sniedz iespēju gūt pieredzi no nozares profesionāļiem – ekspertiem pasākumu plānošanā un īstenošanā, iemācīties pasaules teoriju pielietot praktiskā darbā pasākumu organizēšanā, izveidot pasākumu, kas var kļūt par atpazīstamu zīmolu visā pasaulē, kā arī iemācīties veidot pasākumus tā, lai tie kļūtu ne tikai par izklaidi, bet arī par peļņu nesošu biznesu.


Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Daina Vinklere, Mg.geogr., lektore
Tālrunis: 67619693
E-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv

 

 

Nodarbību saraksts