Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Studiju programmas>1.līmeņa (koledžas) profesionālā studiju programma>Viesmīlības serviss

Viesmīlības serviss - 1.līmeņa (koledžas) profesionālā studiju programma

 


VIESMĪLĪBAS SERVISS KVALIFIKĀCIJA: Viesnīcu servisa organizators

STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu

PRAKSE: Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos.


* Programma tiek realizēta tikai e-studiju formā

PRASMES

Studējot šajā studiju programmā, iegūsi prasmes uzņēmuma vadībā, tirgvedībā, grāmatvedībā, ēdināšanas pasākumu organizēšanā lauku tūrismā un viesmīlības uzņēmumos, kā arī viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijā Latvijā un ārvalstīs. Uzlabosi ARĪ svešvalodas zināšanas.


KARJERA:

  • iegūtās zināšanas Tev paver iespēju strādāt viesmīlības uzņēmumā par vidējā līmeņa vadītāju;
  • ja Tevi vairāk interesē tūrisms laukos, nevis urbanizētā vidē, varēsi strādāt lauku tūrisma uzņēmumā - viesu namā, atpūtas kompleksā vai nelielā SPA uzņēmumā;
  • vislabprātāk ikdienā komunicētu ar dažādu tautību cilvēkiem un liktu lietā savas diplomātijas spējas un precizitāti? Tad darbs viesnīcas administrācijā domāts tieši Tev!


Tūrisma un viesmīlības joma – vieta izaugsmei  

Publiski pieejamā informācija liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā tūrisma attīstība Latvijā ir piedzīvojusi strauju augšupeju - gandrīz divas reizes pieaudzis tūristu skaits un vairāk nekā divas reizes palielinājušies viņu kopējie izdevumi. Tas liecina, ka darba spēks tūrisma un viesmīlības nozarē ir un būs vajadzīgs. Tomēr darba tirgū arvien priekšroka ir tiem, kuri spēj profesionāli veikt savu darbu apkalpojošā sfērā, un nav būtiski, vai tas ir darbs viesmīlības nozarē, vai tūrismā. Speciālisti, kuri ir papildinājuši savas zināšanas, spēj kvalitatīvāk veikt savu darbu un pārzina nianses, kas spēj tieši viņa darba vietu izcelt uz pārējo fona.

Jaunas zināšanas un prasmes – jebkurā vecumā

Maldīgs ir priekšstats, ka darbs viesu apkalpošanā ir paredzēts tikai jauniešiem. Tas ir darbs ikvienam, kurš labprāt strādā ar klientiem un spēj izprast viņu vēlmes. Jaunas zināšanas iegūt vai papildināt esošās prasmes var jebkurā vecumā. Koledžas studijas ir laba platforma, kas strādājošiem cilvēkiem palīdz attīstīt sevi profesionālajā jomā un papildināt zināšanas. Nedaudz vairāk kā divu gadu laikā elastīgā mācību procesā (e-studiju formātā vai neklātienē) iespējams sevi pilnveidot profesionāli viesmīlības un tūrisma jomā, turklāt iegūt augstāko pirmā līmeņa izglītību apliecinošu dokumentu.

Biznesa augstskola Turība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programma “Viesmīlības serviss” piedāvā apgūt viesmīlības uzņēmējdarbību, ko veido studiju kursi mārketingā, vadībā, grāmatvedībā, lietvedībā un citās ar biznesa veidošanu saistītās jomās. Studiju laikā iespējams apgūt ēdināšanas organizāciju un servisu, kas palīdzēs ne tikai izprast kvalitatīva produkta un pakalpojuma sniegšanas principus, bet arī spēt veidot pievilcīgu un konkurētspējīgu piedāvājumu.

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Daina Vinklere, Mg.geogr., lektore
Tālrunis: 67619693
E-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2023. gadam.

Nodarbību saraksts