Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>MBA programma viesnīcu speciālistiem un vadītājiem

MBA programma viesnīcu speciālistiem un vadītājiem

Starptautiskā tūrisma fakultāte (STF) uzņem studentus MBA programmā „Tūrisma stratēģiskā vadība”, kurā jo īpaši aicināti studēt praktizējoši viesnīcu speciālisti un vadītāji.

 

STUDIJU PROGRAMMA

Programmu absolvējot, students iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā (MBA) un kvalifikāciju Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, MBA Agita Doniņa: ”To, ko novērtējuši arī paši studenti, ir visciešākā sasaite ar nozari visu studiju laiku – regulāras nozares vieslekcijas un diskusijas ar domubiedriem un potenciālajiem biznesa partneriem, nozares regulāra iepazīstināšana ar studentu pētījumiem, tūrisma uzņēmēju pasūtīti pētījumi. Tik cieša sasaiste nav nevienā no Latvijas augstskolām. Turības pieredze, sadarbojoties ar nozari, kā labs piemērs tiek prezentēts ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Arī mūsu pasniedzēju vidū sastopami nozaru profesionāļi, turklāt arī vadošajos amatos – restorānu īpašnieki un viesnīcu vadības līmeņa personāls!

Maģistra studiju programma ir balstīta uz nozarē nepieciešamo kompetenču apgūšanu un iespēju studiju laikā veidot biznesa kontaktus ar jau nozarē praktizējošiem profesionāļiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, jo aptuveni puse MBA programmas studentu ir ārvalstu pilsoņi. Studijas augstskolā ir reizē interesantas, radošas un praktiskas, jo studiju kursi tiek apgūti ne tikai auditorijā, bet arī tūrisma galamērķos Baltijas un visas pasaules mērogā.

###GALLERY-HOLDER### 

Studiju programma saņēmusi prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (ANO PTO) TedQual sertifikātu un akreditāciju un maksimālo termiņu – četriem gadiem, kas nozīmē, ka programmas absolventu zināšanas novērtētas starptautiski. Šo programmu ANO PTO audits novērtēja kā īpaši konkurētspējīgu pasaules kontekstā, noliekot programmas kvalitāti līdzās citām pasaules vadošām un atpazīstamam augstskolām, kā Breda Universitāte (Breda University)  Nīderandē, Lucernas Universitāte (Lucerne University of Applied Sciences and Arts) Šveicē u. c.

Kā stāsta Turības Tūrisma pētniecības centra vadītājs un maģistra studiju programmas direktors Ēriks Lingebērziņš, augstskolas maģistru zināšanu līmenis uzlūkojams kā konkurētspējīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. „Šogad bija iespēja piedalīties maģistru darbu vērtēšanā Lucernas Universitātē Šveicē. Šī vērtīgā pieredze apstiprināja mūsu maģistrantu līdzvērtīgo zināšanu līmeni, kas nozīmē, ka augstskolā piedāvātā izglītība atbilst starptautiskām prasībām un mūsu topošie speciālisti spēj konkurēt starptautiskajā tirgū vienlīdz spēcīgi kā Eiropas attīstītāko valstu iedzīvotāji.”

Maģistra studiju programma jo īpaši aktuāla ir esošajiem un topošajiem viesnīcu speciālistiem un vadītājiem, jo šeit tūrismā strādājošie papildina zināšanas tūrisma stratēģiskajā un pārmaiņu vadībā, finanšu vadībā, krīzes vadībā un cilvēkresursu vadībā un attīstībā. Apgūst tādas zināšanas - viesnīcu sistēmas vadību, tūrisma tirgvedības stratēģiju, ilgtspējīgu attīstību, kvalitātes vadību un procesu optimizāciju tūrismā -, bez kurām mūsdienu tūrisma straujajā attīstībā grūti konkurēt.

 

Turības pasniedzēja, viesnīcas „Radi un Draugi” direktore Margarita Platace stāsta: ”Bieži vien cilvēki viesnīcu biznesā nonāk nejauši dažādu apstākļu sakritību rezultātā. „Laikā gaitā, darbojoties šajā sfērā, mācoties no kolēģiem un savas pieredzes, tūrisma un viesmīlības speciālisti iegūst labas praktiskas zināšanas. Tomēr pienāk brīdis, kad šīs pieredzes ir gana daudz uzkrāts, bet  sāk trūkt mugurkaula un teorētiskās bāzes. Cilvēks sāk vēlēties savu pieredzi sistematizēt, uzzināt, kā darbu viesnīcās veic citi, un dalīties savās zināšanās.”

Kā norāda M. Platace, studējot maģistrantūrā viesnīcu darbiniekiem un vadītājiem ir iespēja ne tikai gūt šīs jaunās zināšanās, bet mācību procesā arī rast atbildes uz āķīgiem darba jautājumiem, gūt pasniedzēja ieskatu, kurš nereti pats ir nozares praktiķis, un apmainīties pieredzē ar studiju biedriem. „Studijās iespējams iegūt šobrīd tik aktuālās zināšanas par ieņēmumu vadību un ieņēmumu prognozēšanu, jo nu vairs nedarbojas fiksēto cenu politika, bet gan elastīgā pārdošana – to visu var apgūt Tūrisma stratēģiskā vadības programmā Starptautiskā tūrisma fakultātē.”

 

STF maģistra studiju programmas absolvents,SIA Booking.com menedžeris Baltijā Valdis Vanadziņš:„Darbs viesnīcās ir izaicinājumiem pilns, kurā ir augstas standarta prasības un nedrīkst palikt nepamanīta neviena nianse. Šajā gadījumā noderīga ir bagātīga praktiskā pieredze, kas iemāca ātri reaģēt visdažādākās situācijās un mainīgos apstākļos, rezultātā pieņemot labākos risinājumus. Tomēr, lai spētu ilgtermiņā palūkoties plašāk, izvirzīt komandas mērķus un plānot pragmatiskas darbības to sasniegšanai, kā arī konkurēt starptautiskā mērogā, svarīgi ir pārzināt stratēģiskās vadības principus, izprast plānošanas un prognozēšanas likumsakarības, kā arī dalīties pieredzē ar citiem nozares profesionāļiem, kas turpina augt un smelties jaunas zināšanas kopā ar jums vienā auditorijā.”

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Studijām var pieteikties ikviens interesents, kurš iepriekš ieguvis 2. līmeņa profesionālo vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds). Jo īpaši aicināti pieteikties viesnīcu darbinieki un vadītāji, kuri vēlas iegūt padziļinātas zināšanās stratēģiskajā vadībā.

Pieteikšanās un līgumu slēgšana Studiju informācijas centrā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu. 

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

STUDIJU MAKSA: EUR 1977

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Agita Doniņa
Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne
Tālr.: 67619693
E-pasts: Agita.Donina@turiba.lv

 

Nodarbību saraksts