Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Fakultātes dome

Fakultātes dome

Starptautiskā tūrisma fakultāte ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus, absolventus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Vairākas reizes gadā fakultātes dome tiek iepazīstināta ar Starptautiskā tūrisma fakultātes sasniegumiem, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • MBA Agita Doniņa – Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne;
 • Dr.paed. Ineta Lūka – Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras vadītāja;
 • Mg.sc.soc. Jānis Jenzis - SIA "Food and beverages" valdes priekšsēdētājs;
 • Aivars Mackēvičs – BalticTravelnews.com direktors Baltijas valstīs;
 • Ēriks Lingebērziņš – SIA „Baltic Vision Riga”izpilddirektors;
 • Mg.sc.soc., Mg.paed. Margarita Platace - Viesnīcas „Radi un draugi „ direktore, SIA “Viesnīcu un restorānu centrs” sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja;
 • Mg.geogr. Daina Vinklere – Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne, Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO valdes lockele;
 • Andis Mizišs - SIA "Finger Film Poduction" valdes loceklis;
 • Madara Lūka - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā referente;
 • Rūdolfs Freibergs - Biznesa augstskolas Turība studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība students;
 • Nika Čalpa - Biznesa augstskolas Turība studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studente;
 • Evita Kreile  – Biznesa augstskolas Turība studiju programmas Pasākumu producēšana un vadība studente;
 • Jānis Pinnis - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents, viesnīcas "Dome Hotel & SPA" direktors;
 • Maija Rozīte - Biznesa augstskolas Turība Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja;

Nodarbību saraksts