Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Fakultātes dome

Fakultātes dome

Starptautiskā tūrisma fakultāte ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus, absolventus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Vairākas reizes gadā fakultātes dome tiek iepazīstināta ar Starptautiskā tūrisma fakultātes sasniegumiem, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • MBA Agita Doniņa – Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne
 • Dr.paed. Ineta Lūka – Valodu katedras vadītāja
 • Mg.arch. Edvīns Buka – SIA “Viesnīcu un restorānu centrs” direktors
 • Mg.sc.soc. Jānis Jenzis - SIA "Food and beverages" valdes priekšsēdētājs
 • Aivars Mackēvičs – BalticTravelnews.com direktors Baltijas valstīs
 • Mg.sc.soc. Ēriks Lingebērziņš – SIA „Baltic Vision Riga”izpilddirektors
 • Mg.sc.soc., Mg.paed. Margarita Platace - Viesnīcas „Radi un draugi „ direktore, SIA “Viesnīcu un restorānu centrs” sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Mg.geogr. Daina Vinklere – Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne
 • Andis Mizišs - SIA Finger Film Poduction valdes loceklis
 • Madara Lūka - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā referente
 • Karīna Jansone - Starptautiskā tūrisma fakultātes biroja vadītāja
 • Rūdolfs Freibergs - Studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība students
 • Nika Čalpa - Studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studente
 • Evita Kreile  – Studiju programmas Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība studente

Nodarbību saraksts