Studijas>Fakultātes>Komunikācijas fakultāte >Fakultātes dome

Fakultātes dome

Komunikācijas fakultāte savā ikdienas darbā ir iesaistījusi darba devējus, studentus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas labi pārzina darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu un prakses programmu apstiprināšanā. Pāris reizes gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Komunikācijas fakultātes sasniegumiem un izvirza mērķus tālākai attīstībai.  

Komunikācijas fakultātes domē par ekspertiem ir pieaicināti un darbojas komunikācijas speciālisti, sabiedrisko attiecību aģentūru vadītāji, valsts un privāto uzņēmumu pārstāvji:

 • Andris Pētersons – Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns;
 • Guntis Zemītis – Studiju programmas direktors, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta direktors;
 • Ivars Namatēvs – Prorektors akadēmiskajā un zinātnes darbā;
 • Ainārs Dimants – Studiju programmas direktors, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs;
 • Zane Kalniņa – Komunikācijas fakultātes studente;
 • Reinis Mellis – Komunikācijas fakultātes students;
 • Zane-Sandra Tērpa - Komunikācijas fakultātes studente;
 • Evijs Ozols - Komunikācijas fakultātes students;
 • Andris Jaunsleinis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs;
 • Valdis Melderis – Radio Skonto programmu direktors;
 • Līga Rimšēvica – Latvijas Nacionālā teātra  mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja;
 • Kristaps Otersons – Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja vietnieks;
 • Edīte Olupe –  Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece;
 • Jānis Leja – "JL Prospero" dibinātājs un vadītājs;
 • Jānis Rušenieks – TV režisors un producents.

Nodarbību saraksts