Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Zinātniskā darbība

Zinātniskā darbība

Mācībspēku darba ikdiena nav tikai lekciju un semināru vadīšana, konsultācijas studentiem. Viņi veido arī savu akadēmisko kompetenci, publicējot savus pētījumus, iesaistoties darba grupās, kuru mērķis ir pētīt kādu konkrētu problēmjautājumu. Tāpat Juridiskās fakultātes lektori piedalās starptautiskās konferencēs, kur gūst pieredzi no citiem lektoriem, kā arī uzstājas paši.

Nodarbību saraksts