Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Bakalaura studiju programmas

Organizācijas drošība - profesionālā bakalaura studiju programma

  • Noderīgi

    - Vienīgā šāda veida studiju programma Eiropā

    - Praktiski izbaudīsi ekstremālo autobraukšanu un iemācīsies pielietot šaujamieroci profesionāliem nolūkiem

 

PROGRAMMA IR LICENCĒTA kopš 2014. gada 31. janvāra

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam

GRĀDS:
Profesionāla bakalaura grāds organizācijas drošībā

KVALIFIKĀCIJA: Drošības dienesta vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē


STARPTAUTISKA ATZINĪBA

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.


PRASMES
Apgūsi praktiskās iemaņas pašaizsardzībā, kā arī iemācīsies būt gatavs sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Iemācīsies rīkoties dažādās krīzes situācijās, gūsi zināšanas par noziedzīgu nodarījumu atklāšanas īpatnībām, kā arī par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Iemācīsies  plānot, organizēt un vadīt ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus. Iegūsi praktiskās iemaņas detektīvdarbībā. Apgūsi prasmes profesionāli kontrolēt un motivēt padoto personālu un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm.


KARJERA:

  • Vidēja līmeņa vadītājs valsts vai pašvaldības institūcijā;
  • Komercsabiedrību drošības dienesta vadītājs;
  • Veido pats savu uzņēmumu.


PRAKSE
1., 2. un 4. studiju gadā. Tu gūsi profesionālo pieredzi sev izvēlētā profesionālajā drošības vidē, piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācijā, kas ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus, vai tepat, augstskolā.

Sadarbība ar drošības jomas ekspertiem

Studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar lielākajiem drošības jomas uzņēmumiem, kā arī Latvijas drošības biznesa asociācijas un Valsts policijas ekspertiem. Tā ir jauna un mūsdienīgai kvalitātei atbilstoša studiju programma, kuru absolvējot iespējams ieņemt drošības dienesta vadītāja amatu jau esošos uzņēmumos vai iestādēs, kā arī veidot savu uzņēmumu šajā nozarē.

Izvēloties studēt programmā „Organizācijas drošība”, jāiesniedz izraksts no ambulatorā, stacionārā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina, ka esi vesels; izziņu no narkologa; izziņu no psihiatra; kā arī izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par to, ka nav sodāmības.

Lektori – pieredzējuši nozares profesionāļi

1., 2. un 4. studiju gadā studējošajiem būs iespēja iegūt pieredzi profesionālā drošības vidē, piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācijā – šīs nozares lielākajā nevalstiskajā organizācijā Latvijā, kas apvieno vairāk kā trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomas uzņēmumus. Tāpat praktisko pieredzi var iegūt, darbojoties Biznesa augstskolas Turība drošības dienestā, un, iespējams, iegūt darba vietu jau studiju laikā vai pēc programmas absolvēšanas.

###TAB-HOLDER###

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Vilnis Veinbergs
Tālrunis: 67622333
E-pasts: Vilnis.Veinbergs@turiba.lv

Nodarbību saraksts