Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Doktora studiju programmas>Juridiskā zinātne - sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti

Juridiskā zinātne - doktora studiju programma sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti


JURIDISKĀ ZINĀTNE
Programma tiek realizēta sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti


Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam. 

 

GRĀDS: Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.)

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi pilna laika studijas vakarā

STUDIJU VALODA: Angļu


KARJERA:

  • Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks;
  • Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu;
  • Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā;
  • Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs.


STUDIJU PAMATVIRZIENI

Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.

###TAB-HOLDER###


PROGRAMMAS DIREKTORS

Dr.iur. Aivars Endziņš, profesors
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Aivars.Endzins@turiba.lv

 

 

Nodarbību saraksts