Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Doktora studiju programmas>Tiesību zinātne

Tiesību zinātne - doktora studiju programma

  • Noderīgi

    - Latvijā ir 34 rajona(pilsētas) tiesas, 6 apgabaltiesas, 1 Augstākā tiesa

    - 18.gs.p.m.ē. tapa viens no primajiem rakstītajiem likumu krājumiem pasaules vēsturē

GRĀDS: Zinātnes doktors (Ph.D.) Tiesību zinātnē

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi pilna laika studijas vakarā

KARJERA:

  • Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks;
  • Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu;
  • Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā;
  • Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs.

STUDIJU PAMATVIRZIENI

Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Aivars Endziņš, profesors
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Aivars.Endzins@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts