Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Doktora studiju programma>Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne - doktora studiju programma

  • Noderīgi

    - Latvijā ir 34 rajona(pilsētas) tiesas, 6 apgabaltiesas, 1 Augstākā tiesa

    - 18.gs.p.m.ē. tapa viens no primajiem rakstītajiem likumu krājumiem pasaules vēsturē

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam

GRĀDS:
Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.)

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

  • Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks;
  • Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu;
  • Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā;
  • Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs.

STUDIJU PAMATVIRZIENI

Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Aivars Endziņš, profesors
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Aivars.Endzins@turiba.lv

Nodarbību saraksts