Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Bakalaura studiju programmas>Tiesību zinātne - prof.

Tiesību zinātne - profesionālā bakalaura studiju programma


GRĀDS:
Profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnē

KVALIFIKĀCIJA: Juriskonsults

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES
Iegūsi prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas. Apgūsi tiesas procesa norisi un biznesa administratīvi procesuālos aspektus.

KARJERA:

  • Juriskonsults komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādēs;
  • Darbs advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā;
  • Juridisko konsultāciju sniegšana pašnodarbinātas personas statusā;

SPECIALIZĀCIJAS

  • Komerctiesības
  • Pašvaldību tiesības
  • Maksātnespējas tiesības
  • Publiskās tiesības biznesā

Ir iespēja padziļināti apgūt profesionālās orientācijas studiju kursus biznesa apkalpošanai.

PRAKSES 2., 3., 4. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai.

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

###TAB-HOLDER### 

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.iur. profesore Ingrīda Veikša
Tālrunis: 67606105
E-pasts: Ingrida.Veiksa@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.


Nodarbību saraksts