Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Bakalaura studiju programmas>Tiesību zinātne - akad.

Tiesību zinātne - akadēmiskā bakalaura studiju programmaTIESĪBU ZINĀTNE

akadēmiskā bakalaura studiju programma 

 

GRĀDS: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 3,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu


Tu iemācīsies:

 • Izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas juriskonsulta darbā un amatā;
 • Orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās;
 • Patstāvīgi izmantot tiesību avotus;
 • Pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos;
 • Uzstāties publikas priekšā;
 • Biznesa vadības pamatprincipus;
 • Izstrādāt juridiskos dokumentus;
 • Izmantot tiesību avotus un piemērot tos;
 • Lasīt tiesas spriedumus un atrast galvenos tiesas argumentus;
 • Izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā.

Karjera:

 • Darbs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldību iestādēs;
 • Darbs advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā;
 • Juridisko konsultāciju sniegšana pašnodarbinātas personas statusā.

Jurists biznesam

Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātnes” gatavo juristus, kuri prasmīgi specializēsies biznesa vidē. Studiju laikā uzsvars tiks likts tieši uz tiesību zinātņu apgūšanu komercdarbības kontekstā - tā, lai jaunie speciālisti iegūtās zināšanas spētu sekmīgi izmantot ikvienā biznesa jomā.  

„Studiju programma paredz jauno tiesību zinātnes speciālistu juridisko zināšanu apguvi tādā līmenī, lai viņi sekmīgi spētu iesaistīties komersanta darbībā gan biznesa uzsākšanas posmā, sekojot līdzi tā attīstībai, gan komercstrīdu risināšanā un dokumentu sagatavošanā tiesai. Tāpat sagatavotība ļaus atrisināt radušos problēmjautājumus komersanta maksātnespējas gadījumā ar mērķi to atgriezt biznesa vidē. Turība trīs studiju gadu laikā sagatavos prasmīgus speciālistus, kuri efektīvi spēs iekļauties biznesa vidē,” stāsta Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načisčionis.

Karjeras iespējas ne tikai uzņēmumos

Pēc trīs gadu pilna laika studiju programmas absolvēšanas iegūtais akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē ļaus jaunajiem speciālistiem ātri un kvalitatīvi iesaistīties darba tirgū, sniegt biznesa juridiskās konsultācijas kā pašnodarbinātajam vai attīstīt jurista karjeru komercsabiedrībā, nevalstiskajā organizācijā. Programmas absolvēšana sniegs iespēju jaunajiem juristiem pilnveidot savu karjeru uzņēmumos vai advokātu, notāru un tiesu izpildītāju birojos, prokuratūrā vai tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās.

Personāla atlases uzņēmumu informācija liecina, ka darba tirgū ir pieprasīti speciālisti, kuriem ir zināšanas un prasmes, kā strādāt ar biznesa  jomā  svarīgu informāciju, sniedzot juridisku atbalstu. Tāpat tiek prognozēts, ka nākotnē pieaugs pieprasījums pēc tiesību zinātnes speciālistiem ar noteiktu specializāciju.

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.iur. profesore Ingrīda Veikša
Tālrunis: 67606105
E-pasts: Ingrida.Veiksa@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts