Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>1.līmeņa (koledžas) profesionālās studiju programmas>Tiesību zinātnes

Tiesību zinātnes - 1.līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

KVALIFIKĀCIJA:
Jurista palīgs

STUDIJU ILGUMS: 2,7 gadi

PRASMES

Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem.

KARJERA:

  • Biroja administrators juridiskajos birojos un iestādēs;
  • Tiesneša palīgs, tiesas sekretārs, prokurora palīgs;
  • Jurista palīgs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādē.

PRAKSE 2. un 3. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Ivita Kīsnica
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Ivita.Kisnica@turiba.lv

 

 

 

Nodarbību saraksts