Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>1.līmeņa (koledžas) profesionālā studiju programmas>Tiesību zinātnes

Tiesību zinātnes - 1.līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  • Noderīgi

    - Jānis Čakste - Latvijas Republikas pirmais prezidents ir bijis jurists-uzņēmējs

    - Absolventiem ir iespējas turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā Tiesību zinātnes

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam

KVALIFIKĀCIJA:
Jurista palīgs

STUDIJU ILGUMS: 2,7 gadi

 

PRASMES

Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem.

KARJERA:

  • Biroja administrators juridiskajos birojos un iestādēs;
  • Tiesneša palīgs, tiesas sekretārs, prokurora palīgs;
  • Jurista palīgs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādē.

PRAKSE 2. un 3. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Ivita Kīsnica
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Ivita.Kisnica@turiba.lv

Nodarbību saraksts