Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Fakultātes dome

Fakultātes dome

Juridiskā fakultāte savā ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reizes gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Juridiskās fakultātes sasniegumiem, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Ivita Kīsnica – Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne, studiju programmas direktore;
 • Jānis Načisčionis – Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāns, profesors, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, studiju programmas direktors;
 • Una Skrastiņa – BTI vadošā pētniece, studiju programmas direktore, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja;
 • Ingrīda Veikša – Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle, studiju programmas direktore;
 • Vilnis Veinbergs – Biznesa augstskolas Turība Drošības dienesta vadītājs, studiju programmas direktors;
 • Edvīns Bērziņš – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis;
 • Ivars Bičkovičs – Latvijas Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājs;
 • Juris Juriss – Latvijas Ģenerālprokuratūras prokurors;
 • Gunārs Kūtris – Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektors;
 • Guntars Loba – Latvijas Drošības biznesa asociācijas eksperts;
 • Laila Medin – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece;
 • Guna Paidere – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre;
 • Anta Rugāte – Latvijas Juristu apvienības valdes locekle;
 • Andris Spore – Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Artis Strāders – Rīgas pašvaldības policijas Zemgales priekšpilsētas pārvaldes priekšnieks;
 • Viola Supe – zvērināta advokāte, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle.

Nodarbību saraksts