Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Fakultātes dome

Fakultātes dome

Juridiskā fakultāte savā ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reizes gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Juridiskās fakultātes sasniegumiem, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Dr. iur. Ingrīda Veikša – Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore
 • MPA Ivita Kīsnica – Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne
 • Dr. iur. Aivars Endziņš – Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras profesors
 • Dr.iur. Jānis Načisčionis –  Biznesa augstskolas Turība  Juridiskās fakultātes dekāns, profesors
 • Mg. iur. Gunārs Kūtris – Latvijas Republikas Saeimas deputāts
 • Mg. iur. Ivars Bičkovičs – Latvijas Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājs
 • Mg. iur. Laila Medina – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
 • Dipl. iur. Genādijs Seibutis – SIA "Drošības korporācija „Pentano”" prezidents
 • Dipl. iur. Jānis Zeps – Latvijas Drošības biznesa asociācija, prezidents
 • Mg. iur. Viola Supe – Zvērināta advokāte, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle, Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes docētāja, doktorande
 • Mg. iur. Kristīne Dārzniece – SIA „Kristīnes Dārznieces Juridiskais birojs”, Biznesa augstskola Turība doktora studiju programmas Juridiskā zinātne doktorante, Latvijas Zvērinātu mediatoru asociācijas Valdes locekle
 • Mg. iur Edvīns Bērziņš – VAS "Latvijas dzelzceļš" Valdes priekšsēdētājs
 • Mg. iur. Andris Sudārs – Valsts policijas Prevencijas pārvaldes Licenzēšanas un atļauju sistēmas nodaļas priekšnieks
 • Ēriks Jaundālders – Biznesa augstskolas Turība profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” students
 • Kristaps Grants – Biznesa augstskolas Turība profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” students
 • Gustavs Ozoliņš – Biznesa augstskolas Turība profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” students

 

Nodarbību saraksts