Studijas>Bibliotēka>Tiešsaistes datu bāzes

Tiešsaistes datu bāzes

Piekļuvei ārpus Turības izmanto BATIS sadaļu "Informācijas resursi" vai atver lapu am.turiba.lv .

Attālināta LNB datubāžu izmantošana, vairāk informācijas šeit

LAN - krievu e-grāmatu un e-žurnālu datubāze, kas piedāvā Krievijas vadošo izdevēju akadēmisko un mācību literatūru. Tematiskais aptvērums: filozofija, psiholoģija, pedagoģija, tiesību zinātnes, ekonomika un vadība, matemātika, fizika, inženierzinātnes, datorzinātnes, medicīna, veterinārmedicīna, lauksaimniecība, mežsaimniecība, ģeogrāfija, māksla, kā arī citas nozares. Šobrīd pieejami tikai e-žurnāli. 

Akadēmiskā terminu datubāze
Baltictravelnews.com - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, profesionālā informācija).
Dienas Biznesa rakstu arhīvs.

Plaša žurnālu pilna teksta rakstu datubāzu krātuve, kas aptver dažādas nozares. Strukturēta vairākās daļās.
Pieeja datu bāzēm: EBSCO → EBSCOhost Web.
Academic Search Complete - viens no vērtīgākajiem zinātniskās informācijas resursiem, tajā pieejama informācija no vairāk kā 12 500 pilnā teksta, to skaitā 7 300 zinātniski recenzētiem žurnāliem. Datubāze piedāvā iespēju arī apskatīt abstraktus no 12 500 žurnāliem un 13 200 grāmatām, ziņojumiem un konferences materiāliem. Journals & Magazines ; Other Sources ; Subject Title List.
Business Source Complete - biznesa un ekonomikas pilnu tekstu datu bāze: menedžments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība, starptautiskā tirdzniecība, apdrošināšana u.c. Satur vairāk kā 1.200 žurnālu sākot no 1886.gada. Journals & Magazines ; Other Sources ; Subject Title List.
eBook Academic Collection - E-grāmatu datubāze, kurā pieejamas aptuveni 78 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs. Datubāzē iespējams lasīt grāmatas tiešsaistē, kā arī izdrukāt vai nosūtīt uz e-pastu daļu no grāmatas teksta. Kā lejuplādēt EBSCO grāmatas.
eBook Collection - e-grāmatu datubāze.
ERIC – Izglītības avotu informācijas centrs - apkopojumi ar norādēm uz papildu informāciju, citāti, izraksti no izglītībai veltītiem žurnāliem. 
European Views of the Americas - bibliogrāfijas datu bāze Amerikai veltītiem izdevumiem Eiropā no1493. -1750. gadam. Satur vairāk kā 32000 ierakstu par Eiropā printētajiem izdevumiem par Ameriku līdz 1750.gadam. Tematiskais aptvērums: par Amerikas pamatiedzīvotājiem, dabas katastrofām, slimību uzliesmojumiem, verdzību u.c. Liela daļa ierakstu iegūti, izmantojot John Carter Brown bibliotēkas krājumus, tā ir dibināta 1846. gadā un ir galvenā reto grāmatu un materiālu krātuve vēstures padziļinātai izpētei humanitārajās zinātnēs.
GreenFILE – Ietver visus aspektus, kas saistīti ar cilvēka iedarbību uz apkārtējo vidi: globālo sasilšanu, celtniecību, piesārņošanu, lauksaimniecību, otrreizējā izejvielu pārstrāde u.c. Coverage List.
Health Source - Consumer Edition - Medicīnas, pārtikas zinātne, bērnu aprūpe, sporta medicīna, vispārējā veselība u.c. Coverage List ; Subject Title List.
Health Source: Nursing/Academic Edition - Dažādas medicīnas nozares. Coverage List ; Subject Title List.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – Bibliotēkzinātne, informātika un tehniskās zinātnes. Coverage List.
MasterFILE Premier - Vispārējas informācijas datu bāze; iekļautas fotogrāfijas, kartes u.c. Journals & Magazines ; Other Sources ; Subject Title List.
MEDLINE - Medicīna, slimnieku aprūpe, veterinārija, veselības aprūpe u.c.
Newspaper Source – laikrakstu datu bāze. ASV un starptautisko laikrakstu pilni teksti. Pilnteksta televīzijas un radio ziņu transkripcijas, pilntekti ASV reģionālajiem laikrakstiem. Datu bāze tiek atjaunota katru dienu. Coverage List.
AHFS Consumer Medication Information - datubāze piedāvā noderīgus un atpazīstamus standartus par dažādām zālēm. Datubāzi veido Amerikas Veselības sistēmas un farmācijas sabiedrība (American Society of Health-System Pharmacists). datubāze nodrošina iespēju iepazīties ar zāļu sastāvu un iedarbību.
Regional Business News - visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datubāze ar vairāk kā 80 žurnāliem. Coverage List.
Teacher Reference Center (TRC) - datubāzē pieejami vairāk nekā 280 populārāko skolotāju periodisko izdevumu indeksi un abstrakti, kas ietver informāciju par tālākizglītību, jaunākajiem pedagoģijas zinātnes pētījumiem, mācību programmu izstādi, pamatskolas un vidusskolas izglītību, lasīt un rakstīt prasmes standartiem, skolu administrāciju un skolotāju izglītību.
EBSCO lietošanas pamācība

eiropa.lv - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, profesionālā informācija).

 

Latvijas statistika tagad ir pieejama elektroniski!

Abonētie Latvijas statistikas izdevumi pieejami tikai no Biznesa augstskolas Turība datorklasēm un bibliotēkas lasītavas. Lai piekļūtu – My Computer → Public on 'TuribaUsersUserpub'(L:) → Latvijas statistika.
Latvijas statistikas gadagrāmata – My Computer → Public on 'TuribaUsersUserpub'(L:) → CD.
  Latvijas Vēstneša rakstu arhīvs.
  Aktuālākās informācijas rakstu ziņu datu bāze
LETAS ARHĪVS
  Latvijas enciklopēdijas, vārdnīcas.
 

LURSOFT- uzņēmumu datubāze, plaša un juridiski pamatota datu bāze par visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, komercsabiedrībām, sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī ārvalstu pārstāvniecībām. Datu bāze piedāvā iespēju izvērtēt potenciālo sadarbības partneru, konkurentu, kā arī sava uzņēmuma darba efektivitāti.

  • Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks informācijas meklēšanu šajā datu bāzē !
  • Par atlasīto informāciju jāmaksā atbilstoši Lursoft cenrādim (kas ietver PVN 21% un 10% komisijas maksu par pakalpojumu)
Jaunums! SIA Lursoft sadarbībā ar Biznesa augstskola Turība piedāvā pakalpojumu „Studenta komplekts”.
Lursoft datu bāzu un pakalpojumu izmantošanas noteikumi.
 

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka piedāvā ne tikai lasīt vairāk kā 40 laikrakstu publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem un iespēju tos komentēt.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz pārējiem Lursoft reģistriem.

  • Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks informācijas meklēšanu šajā datu bāzē !
Par atlasīto informāciju jāmaksā atbilstoši Lursoft cenrādim (kas ietver PVN 21% un 10% komisijas maksu par pakalpojumu).
  Biznesa informācijas ziņu rakstu datubāze.
Polpred.com pilntekstu datubāze - mediju apskats, svarīgo publikāciju arhīvs, raksti un intervijas. Datubāze pieejamas 26 nozarēs, 600 avoti no 235 valstīm un teritorijām. Katru dienu tūkstošiem ziņu krievu valodā. Pieejama līdz 15.10.2019.
  Proquest Computing Database - zinātniskā pilnu tekstu datubāze datorzinātnē. Pieejama no 01.01.2019. Pieejamo resursu saraksts 
  RUBRICON – lielākā Krievijas enciklopēdiskā datubāze. Datubāzē ir pieejamas enciklopēdijas (aviācijas, kuģniecības, informātikas, vēstures, mākslas, medicīnas un veselības), vārdnīcas (ekonomikas, socioloģijas un filozofijas), rokasgrāmatu pilnteksti krievu valodā, biogrāfijas un statistikas izdevumi.

Nodarbību saraksts