Studijas>Bibliotēka>Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes

PressReader ir vietējo un starptautisko ziņu avots, kas aptver 7000+ laikrakstu un žurnālu no vairāk nekā 100 pasaules valstīm. Pieejama līdz 18.10.2017. 

Britannica Academic - tematiskais aptvērums: māksla, literatūra, filozofija, ģeogrāfija, reliģijā, politika, sports, tehnoloģijas, vēsture, daba un citas zinātņu nozares.
Image Quest - viena no vadošajām attēlu datubāzēm pasaulē un satur vairāk nekā 3 miljonus attēlu.
Datubāzes pieejamas no 1. oktobra līdz 31. oktobrim.

Human Rights Documents Online - piedāvā  informāciju no NVO (cilvēktiesību nevalstiskās organizācijas), kas saistītas ar cilvēktiesībām un sociālo taisnīgumu - gan publicētie, gan nepublicētie dokumenti dažādās valodās.
International Law & World Order: Weston's & Carlson's Basic Documents - nodrošina ērtu un ātru piekļuvi svarīgākajiem starptautiskajiem juridiskajiem materiāliem: kara likumi, cilvēktiesības, starptautiskā tirdzniecība, vides aizsardzība utt.
Foreign Law Guide on Referenceworks - ārvalstu tiesību rokasgrāmata (FLG) datu bāze, kas piedāvā informāciju par ārvalstu tiesību avotiem, tostarp bibliogrāfiskās atsauces uz tiesību aktiem.
International Maritime Boundaries Online - Starptautiskās jūras robežas: likumi, robežu apraksti, kartes utt.
Datubāzes pieejamas no 1. oktobra līdz 30. oktobrim.

De Gruyter un Bloomsbury resursu izmēģinājums:
BLOOMSBURY FOOD LIBRARY (ebooks collection) - nozare: ēdināšana, uzturs, pārtika
Bloomsbury Ebooks Collections - ALL Subjects
Vairāk informācijas un saites uz citām datubāzēm šeit. Datubāzes pieejamas no 4. oktobra līdz 30. oktobrim.

MIT Press piedāvā bezmaksas izmēģinājumu datubāzes žurnālu kolekcijai. Pieejama līdz 11. novembrim. 

Research Monitor - uzņēmējdarbības datu bāze par nozarēm, valstīm un patērētājiem visā pasaulē.
Passport - kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes tirgus izpētes rīks, kas atbalsta studijas un pētniecību dažādās zinātņu jomās – starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes. Passport ir viens no nozīmīgākajiem informācijas resursiem biznesa studentiem un viens no vadošajiem informācijas avotiem starptautiskajā mārketingā. Datubāzes pieejamas līdz 03.11.2017.

Nodarbību saraksts