Studijas>Bibliotēka

Bibliotēka

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka nodrošina plašu informācijas resursu pieejamību atbilstoši augstskolas studiju programmām un pētniecības virzieniem. Bibliotēkas lietotāji var izmantot brīvpieejas bibliotēkas krājumu, periodikas izdevumus un tiešsaistes elektroniskās datu bāzes.

Turības bibliotēkā strādā erudīti bibliotekāri, viņi studentiem palīdz izvēlēties un sameklēt nepieciešamo literatūru un atrast informāciju datu bāzēs. Bibliotēkā ir 182 darba vietas, no tām 59 – datorizētas.

Ja lietotājam ir dators ar interneta pieeju, Turības bibliotēkas elektronisko katalogu var izmantot no jebkuras vietas pasaulē. Bibliotēkas fondus vai datu bāzes un interneta resursus ir iespējas lietot arī citu augstskolu studentiem. Abonementā ir pieejami divi literatūras meklēšanas un atlases elektroniskie katalogi, kas ļauj sameklēt nepieciešamo literatūru, izmantojot arī priekšmetu nosaukumus un atslēgas vārdus.

Lasītava, klusā lasītava pieejama bibliotēkas lietotājiem visu diennakti, izņemot svētdienas un svētku dienas. 

Biznesa augstskola Turība katru gadu proporcionāli studentu skaita pieaugumam iegulda līdzekļus bibliotēkas tehnoloģiju attīstībā, datu bāzu iegādē un fonda komplektēšanā ar jaunāko literatūru.

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka ir LATABA (Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija) locekle.

Turības bibliotēkai ir pašai savs kaķis Turītis, kurš ir uzņemts Pasaules bibliotēku kaķu asociācijā. Izsmeļošāku informāciju par Pasaules bibliotēkas kaķu asociāciju lasi šeit.

Grozījumi noteikumos! Jauns pakalpojums - Nakts abonements 
Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas darba laiks no 02.09.2019:

 

Abonements

Lasītava

Pirmdienās

10:30-18:30

00:00-24:00

Otrdienās

10:30-18:30

00:00-24:00

Trešdienās

10:30-18:30

00:00-24:00

Ceturtdienās

10:00-17:00

00:00-24:00

Piektdienās

11:00-18:30

00:00-24:00

Sestdienās

8:30-16:00

00:00-24:00

Svētdienās un svētku dienās

Slēgts

Slēgts

 

Katra mēneša pirmā pirmdiena - slēgts abonements - 1. stāvs (Spodrības diena).

 

Kontakti
Bibliotēka atrodas C korpusā, 1.stāvā
Tālr. 67616598
Saziņa pa e-pastu: biblioteka@turiba.lv

Nodarbību saraksts