Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>ZINĀTNISKIE RAKSTI, MONOGRĀFIJAS, KONFERENČU MATERIĀLI

ZINĀTNISKIE RAKSTI, MONOGRĀFIJAS, KONFERENČU MATERIĀLI

Rosita Zvirgzdiņa, Jānis Vanags, Helma Jirgena
GLOBALIZĀCIJA UN PIENA RAŽOŠANAS INTENSIFIKĀCIJAS EKONOMISKIE ASPEKTI LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBĀS
403 lpp., MV., 145x200 mm, 2014. gads
ISBN 978-9984-828-91-6
Cena € 14.68 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 8

120 lpp., MV., 160x240 mm, 2017. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 7

174 lpp., MV., 160x240 mm, 2016. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 6

159 lpp., MV., 160x240 mm, 2015. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 5

126 lpp., MV., 160x240 mm, 2014. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 10.32 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 4

98 lpp., MV., 160x240 mm, 2013. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 10.32 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 3
114 lpp., MV., 160x240 mm, 2012. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
School of Business Administration Turība. Research Papers
ACTA PROSPERITATIS Nr. 2
99 lpp., MV., 160x240 mm, 2011. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
Biznesa augstskola Turība. Zinātniskie raksti
ACTA PROSPERITATIS Nr. 1
Komunikācija publiskajā telpā

120 lpp., MV., 160x240 mm, 2010. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
XVII International Scientific Conference
COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY
2016. gada 31. marts
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XV starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

10 GADI EIROPAS SAVIENĪBĀ – SASNIEGUMI, PROBLĒMAS UN NĀKOTNES IECERES
CD, 2014. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XIV starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

RADĪT NĀKOTNI: KOMUNIKĀCIJA, IZGLĪTĪBA, BIZNESS
CD, 2013. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XIII starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA MAINĪGOS EKONOMISKOS APSTĀKĻOS
CD, 2012. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XII starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

JAUNAS VĒRTĪBAS TŪRISMA UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI
CD, 2011. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XI starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

CILVĒKS, SABIEDRĪBA, VALSTS MŪSDIENU MAINĪGAJOS EKONOMISKAJOS APSTĀKĻOS
CD, 2010. gads
ISSN 1691-6069
Dace Dzenovska
AIZBRAUKŠANA UN TUKŠUMS LATVIJAS LAUKOS
198 lpp., MV., 150x210 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-71-8
Grāmata tapusi ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūras pārmaiņas" ietvaros.
Par grāmatas iegādi lūgums sazināties ar projekta vadītāju Aldu Ramāni alda.ramane@lu.lv
Deniss Hanovs
LATVIJAS REĢIONU MAZO PAŠVALDĪBU STRATĒĢIJAS DAŽĀDĪBAS VADĪBĀ
261 lpp., MV., 150x210 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-69-5
Grāmata tapusi ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūras pārmaiņas" ietvaros.
Par grāmatas iegādi lūgums sazināties ar projekta vadītāju Aldu Ramāni alda.ramane@lu.lv
Ineta Lūka
PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS AUGSTSKOLĀ

176 lpp., MV, 210x295 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-15-2
Cena € 8.18 + 12% PVN

Nodarbību saraksts