Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>ZINĀTNISKIE RAKSTI, MONOGRĀFIJAS, KONFERENČU MATERIĀLI

ZINĀTNISKIE RAKSTI, MONOGRĀFIJAS, KONFERENČU MATERIĀLI

Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 10

161 lpp., MV., 160x240 mm, 2019. gads
ISSN 1691-6077
XX International Scientific Conference 
HUMAN VALUES IN THE DIGITAL AGE
2019. gada 26. aprīlis
ISSN 1691-6069
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 9

88 lpp., MV., 160x240 mm, 2018. gads
ISSN 1691-6077
XIX International Scientific Conference
LATVIA 100: EXPECTATIONS, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
2018. gada 19. aprīlis
ISSN 1691-6069
Rosita Zvirgzdiņa, Jānis Vanags, Helma Jirgena
GLOBALIZĀCIJA UN PIENA RAŽOŠANAS INTENSIFIKĀCIJAS EKONOMISKIE ASPEKTI LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBĀS
403 lpp., MV., 145x200 mm, 2014. gads
ISBN 978-9984-828-91-6
Cena € 14.68 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 8

120 lpp., MV., 160x240 mm, 2017. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 7

174 lpp., MV., 160x240 mm, 2016. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 6

159 lpp., MV., 160x240 mm, 2015. gads
ISSN 1691-6077
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 5

126 lpp., MV., 160x240 mm, 2014. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 10.32 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 4

98 lpp., MV., 160x240 mm, 2013. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 10.32 + 12% PVN
Journal of Turiba University
ACTA PROSPERITATIS Nr. 3
114 lpp., MV., 160x240 mm, 2012. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
School of Business Administration Turība. Research Papers
ACTA PROSPERITATIS Nr. 2
99 lpp., MV., 160x240 mm, 2011. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
Biznesa augstskola Turība. Zinātniskie raksti
ACTA PROSPERITATIS Nr. 1
Komunikācija publiskajā telpā

120 lpp., MV., 160x240 mm, 2010. gads
ISSN 1691-6077
Cena € 6.23 + 12% PVN
XVII International Scientific Conference
COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY
2016. gada 31. marts
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XV starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

10 GADI EIROPAS SAVIENĪBĀ – SASNIEGUMI, PROBLĒMAS UN NĀKOTNES IECERES
CD, 2014. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XIV starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

RADĪT NĀKOTNI: KOMUNIKĀCIJA, IZGLĪTĪBA, BIZNESS
CD, 2013. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XIII starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA MAINĪGOS EKONOMISKOS APSTĀKĻOS
CD, 2012. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XII starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

JAUNAS VĒRTĪBAS TŪRISMA UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI
CD, 2011. gads
ISSN 1691-6069
Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XI starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

CILVĒKS, SABIEDRĪBA, VALSTS MŪSDIENU MAINĪGAJOS EKONOMISKAJOS APSTĀKĻOS
CD, 2010. gads
ISSN 1691-6069
Dace Dzenovska
AIZBRAUKŠANA UN TUKŠUMS LATVIJAS LAUKOS
198 lpp., MV., 150x210 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-71-8
Grāmata tapusi ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūras pārmaiņas" ietvaros.
Par grāmatas iegādi lūgums sazināties ar projekta vadītāju Aldu Ramāni alda.ramane@lu.lv
Deniss Hanovs
LATVIJAS REĢIONU MAZO PAŠVALDĪBU STRATĒĢIJAS DAŽĀDĪBAS VADĪBĀ
261 lpp., MV., 150x210 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-69-5
Grāmata tapusi ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūras pārmaiņas" ietvaros.
Par grāmatas iegādi lūgums sazināties ar projekta vadītāju Aldu Ramāni alda.ramane@lu.lv
Ineta Lūka
PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS AUGSTSKOLĀ

176 lpp., MV, 210x295 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-15-2
Cena € 8.18 + 12% PVN

Nodarbību saraksts