Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>UZŅĒMĒJDARBĪBAS BIBLIOTĒKA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS BIBLIOTĒKA

Iveta Liniņa
KĀ PIESAISTĪT UN NOTURĒT PIRCĒJU
187 lpp., MV., 145x200 mm, 2018. gads
ISBN 978-9934-543-17-3
Cena € 7,08 + 12% PVN
Valērijs Praude, Iveta Liniņa
PĀRDOŠANAS VADĪBA
407 lpp., MV., 145x200 mm, 2018. gads
ISBN 978-9934-543-15-9
Cena € 12,44 + 12% PVN
Jānis Kusins, Vita Zariņa
GADA PĀRSKATS UN IEPRIEKŠĒJO PERIODU KĻŪDAS. Palīglīdzeklis grāmatvežiem
351 lpp., MV., 145x200 mm, 2017. gads
ISBN 978-9934-543-09-8
Cena € 11,59 + 12% PVN

Silvija Kristapsone
ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU PROCESĀ. Otrais, aktualizētais izdevums
350 lpp., MV., 145x200 mm, 2014. gads
ISBN 978-9984-828-90-9
Cena € 9.95 + 12% PVN

Rosita Zvirgzdiņa, Jānis Vanags, Helma Jirgena
GLOBALIZĀCIJA UN PIENA RAŽOŠANAS INTENSIFIKĀCIJAS EKONOMISKIE ASPEKTI LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBĀS
403 lpp., MV., 145x200 mm, 2014. gads
ISBN 978-9984-828-91-6
Cena € 14.68 + 12% PVN

Ieva Kalve
DOKUMENTU PĀRVALDĪBA. No A līdz Z
170 lpp., MV., 145x200 mm, 2013. gads
ISBN 978-9984-828-82-4
Cena € 8.27 + 12% PVN
Ligita Zīlīte
PERSONĀLA VADĪBA UN SOCIONIKA
170 lpp., MV., 145x200 mm, 2013. gads
ISBN 978-9984-828-82-4
Cena € 9.90 + 12% PVN

Autoru kolektīvs
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN TĀS ATTĪSTĪBAS ASPEKTI
346 lpp., MV., 145x200 mm, 2013. gads
ISBN 978-9984-828-72-5
Cena € 7.95 + 12% PVN

Pieejama pēc pasūtījuma

Olga Kutuzova
FINANSES UN KREDĪTS (5. izd.)
224 lpp., MV., 145x200 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-35-0
Cena € 5.31 + 12% PVN
Vita Zariņa, Anna Medne
UZDEVUMU KRĀJUMS FINANŠU GRĀMATVEDĪBĀ UN NODOKĻOS
112 lpp., MV., 145x200 mm, 2012. gads
ISBN 978-9984-828-54-1
Cena € 3.11 + 12% PVN
A. Liepiņš
ANALĪTISKĀ MAKROEKONOMIKA
56 lpp., MV., 145x200 mm, 2002. gads
ISBN 9984-766-68-3
Cena € 2.68 + 12% PVN
Ieva Kalve
APSEGLOT PĀRMAIŅU VĒJUS. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība
296 lpp., MV., 145x200 mm, 2005. gads
ISBN 9984-766-60-8
Cena € 6.16 + 12% PVN
Ņina Rācenāja
DARBA MEKLĒTĀJA ROKASGRĀMATA
80 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-10-7
Cena € 2.60 + 12% PVN
Darags O'Reilijs, Džulians Gibass
DARĪJUMU ATTIECĪBAS AR PIRCĒJIEM. Veiksmīga pārdošana un mārketings organizētā tirgū
240 lpp., MV., 145x200 mm, 2000. gads
ISBN 9984-609-64-2
Cena € 3.28 + 12% PVN
Ganna Rešina
EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU RESURSI UN BUDŽETS
320 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-16-9
Cena € 6.97 + 12% PVN
Guntis Mālderis
GRĀMATVEDĪBA. REVĪZIIJA. AUDITS
144 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-23-7
Cena € 3.34 + 12% PVN
Maija Mikose
INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU PROJEKTS UZŅĒMUMĀ
244 lpp., MV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-78-0
Cena € 3.44 + 12% PVN
Anna Ābeltiņa
INOVĀCIJA – XXI GADSIMTA FENOMENS
152 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-24-4
Cena € 5.54 + 12% PVN
Guntis Mālderis
INVENTARIZĀCIJAS
80 lpp., MV., 145x200 mm, 2005. gads
ISBN 9984-766-65-9
Cena € 2.83 + 12% PVN
Džeina Hodžsone
LĪDZVĒRTĪGS SARUNU PARTNERIS
256 lpp., MV., 145x200 mm, 2001. gads
ISBN 9984-609-62-6
Cena € 4.09 + 12% PVN
Jānis Ēriks Niedrītis
MĀRKETINGS
488 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9948-828-26-8
Cena € 8.05 + 12% PVN
Uģis Gods
MIKROEKONOMIKA
432 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-07-7
Cena € 4.50 + 12% PVN
Mārtiņš Gedrovičs
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDNIEKS. Teorētiskie un tehniskie aspekti
288 lpp., MV., 145x200 mm, 2002. gads
ISBN 9984-609-82-1
Cena € 3.36 + 12% PVN
Mihails Džondžua
PARĀDU ATGŪŠANA. Kredītu parvaldības tehnoloģija un psiholoģija
168 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-828-97-3
Cena € 2.80 + 12% PVN
M. Grandāne, I. Mārāne
PRAKTISKI UZDEVUMI GRĀMATVEŽIEM
108 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-99-7
Cena € 3.22 + 12% PVN
Elita Dombrava
RADOŠAIS MĀRKETINGS
196 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-04-6
Cena € 4.03 + 12% PVN
Andra Zvirbule-Bērziņa
RAŽOŠANAS MENEDŽMENTS
152 lpp., MV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-81-0
Cena € 3.34 + 12% PVN
Kristīne Avena
STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA
102 lpp., MV., 145x200 mm, 1998. gads
ISBN 9984-609-01-4
Cena € 1.55 + 12% PVN
Magnuss Vircavs
VIDE, IETEKME UN NOVĒRTĒJUMS. Principi un analīze
248 lpp., MV., 145x200 mm, 2005. gads
ISBN 9984-766-56-X
Cena € 4.83 + 12% PVN

Nodarbību saraksts