Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>TIESĪBU ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA

TIESĪBU ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA

  Jānis Načisčionis
ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS (4. izdevums)
518 lpp., MV., 145x200 mm, 2018. gads
ISBN 978-9934-543-16-6
Cena € 16,86 + 12% PVN
Autoru kolektīvs / Kolektīvā monogrāfija
LATVIJAS TIESĪBU SISTĒMA
442lpp., MV., 210x297 mm, 2017. gads
ISBN 978-9934-543-10-4
Cena € 51,75 + 12% PVN
Jeļena Alfejeva
APDROŠINĀŠANAS TIESĪBAS. Monogrāfija
173 lpp., MV., 145x200 mm, 2017. gads
ISBN 978-9934-543-11-1
Cena € 9,32 + 12% PVN
  Jānis Načisčionis
ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS
470 lpp., MV., 145x200 mm, 2009. gads
ISBN 978-9984-828-43-5
Cena € 5.18 + 12% PVN
(nav pieejama)
Andrejs Judins
APSTĀKĻI, KAS IZSLĒDZ KRIMINĀLATBILDĪBU
358 lpp., CV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-80-2
Cena € 8.10 + 12% PVN
Valdis Blūzma, Guntis Zemītis, Sanita Osipova
ĀRVALSTU TIESĪBU VĒSTURES AVOTI
352 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-766-86-7
Cena € 6.14 + 12% PVN
Guntis Zemītis
ĀRVALSTU VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE (2. papild. izd.)
320 lpp., MV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-728-60-9
Cena € 4.38 + 12% PVN
Ņina Rācenāja
DARBA LĪGUMS KĀ TIESĪBU AVOTS
88 lpp., MV., 145x200 mm, 2009. gads
ISBN 978-9984-828-33-6
Cena € 3.60 + 12% PVN
Aigars Evardsons
EKSPERTĪZES NOTEIKŠANAS PAMATPRINCIPI
64 lpp., MV., 145x200 mm, 2001. gads
ISBN 9984-909-69-3
Cena € 2.29 + 12% PVN
Līna Birziņa
FRANCIJAS TIESĪBU VĒSTURE
160 lpp., MV., 145x200 mm, 2000. gads
ISBN 9984-609-52-9
Cena € 2.54 + 12% PVN
Uldis Miķelsons
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NOZIEGUMU IZMEKLĒŠANAS ĪPATNĪBAS
392 lpp., MV., 145x200 mm, 2003. gads
ISBN 9984-728-61-7
Cena € 4.09 + 12% PVN
Līna Birziņa
ITĀLIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE
120 lpp., MV., 145x200 mm, 2001. gads
ISBN 9984-609-81-2
Cena € 3.17 + 12% PVN
Dainis Mežulis
ĪPAŠUMA KRIMINĀLTIESISKĀ AIZSARDZĪBA
458 lpp., CV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-83-7
Cena € 8.10 + 12% PVN
Ingrīda Veikša
KAS IR AUTORTIESĪBAS?
145 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-828-96-6
Cena € 1.50 + 12% PVN
Uldis Ķinis
KIBERNOZIEGUMI
416 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-766-92-8
Cena € 8.02 + 12% PVN
Aigars Evardsons
KRIMINĀLISTIKAS TEHNISKIE LĪDZEKĻI
370 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-766-87-4
Cena € 7.94 + 12% PVN
Dainis Mežulis
KRIMINĀLTIESĪBAS SHĒMĀS (Vispārīgā daļa)
170 lpp., MV., 145x200 mm, 2013. gads
ISBN 978-9948-828-82-4
Cena € 10.30 + 12% PVN
Evita Zvīdre
LATVIJAS KRIMINĀLSODU IZPILDES TIESĪBAS SHĒMĀS
208 lpp., MV., 210x297 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-20-6
Cena € 4.75 + 12% PVN
Kristīne Strada-Rozenberga
PIERĀDĪŠANAS TEORIJA KRIMINĀLPROCESĀ
292 lpp., MV., 145x200 mm, 2002. gads
ISBN 9984-728-49-8
Cena € 4.15 + 12% PVN
  Una Skrastiņa
PUBLISKIE IEPIRKUMI. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā. Monogrāfija
302 lpp., MV., 145x200 mm, 2015. gads
ISBN 978-9934-543-00-5
Cena € 14.02 + 12% PVN
Georgijs Poļakovs
RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS
384 lpp., MV., 145x200 mm, 2001. gads
ISBN 9984-609-22-7
Cena € 5.30 + 12% PVN
Sandra Kazaka
SPECIĀLĀ PROCESUĀLĀ AIZSARDZĪBA
384 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-05-3
Cena € 7.89 + 12% PVN
Osvalds Joksts
SAISTĪBU TIESĪBAS SAIMNIECISKOS DARĪJUMOS
216 lpp., MV., 145x200 mm, 2003. gads
ISBN 9984-728-67-6
Cena € 3.86 + 12% PVN
Jānis Broks
TIESĪBAS FILOSOFIJA
432 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-17-6
Cena € 9.65 + 12% PVN
Autoru kolektīvs
UZŅĒMUMU DROŠĪBA
424 lpp., CV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-69-1
Cena € 8.06 + 12% PVN
Dmitrijs Podprigora
VAINAS NOTEIKŠANA KRIMINĀLTIESĪBĀS
112 lpp., MV., 145x200 mm, 2006. gads
ISBN 9984-766-85-3
Cena € 4.37 + 12% PVN
Dmitrijs Podprigora
VAIRĀKU PERSONU PIEDALĪŠANĀS NOZIEDZĪGĀ NODARĪJUMĀ
240 lpp., MV., 145x200 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-01-5
Cena € 6.33 + 12% PVN

Nodarbību saraksts