Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>SKOLU MĀCĪBU LITERATŪRA

SKOLU MĀCĪBU LITERATŪRA

 

Sandra Falka, Nikolajs Ozoliņš
UZDEVUMU KRĀJUMS VALSTS UN TIESĪBU PAMATOS

112 lpp., MV., 210x297 mm, 2017. gads
ISBN 978-9934-543-14-2
Cena € 5,73 + 12% PVN

  Ineta Šnepe, Sandra Janaite
MATEMĀTIKA EKONOMIKAS PAMATJAUTĀJUMU APGUVEI
40 lpp., MV., 145x200 mm, 2016. gads
ISBN 978-9934-543-08-1
Cena € 3,64 + 12% PVN
  Ņina Zaķe
UZŅĒMĒJDARBĪBA VIDUSSKOLĀM UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM.
Mācību grāmata
144 lpp., C-9934-543-06-7
Cena € 7.65 + 12% PVN

Metodiskais materiāls skolotājiem
44 lpp., MV., 210x297 mm, 2016. gads
ISBN 978-9934-543-07-V., 210x297 mm, 2016. gads
ISBN 9784
Cena € 5.41 + 12% PVN

 
Inta Jorniņa
EKONOMIKA VIDUSSKOLĀM. Darba burtnīca
208 lpp., MV., 210x297 mm, 2014. gads (aktualizēta 2016. gadā)
ISBN 978-9984-828-85-5
Cena € 6.14 + 12% PVN
  Juta Birzniece
EKONOMIKA VIDUSSKOLĀM. Macību grāmata
192 lpp., CV., 210x297 mm, 2014. gads (aktualizēta 2016. gadā)
ISBN 978-9984-828-84-8
Cena € 7.82 + 12% PVN
  Inta Jorniņa, Juta Birzniece
EKONOMIKA VIDUSSKOLĀM. Skolotāju grāmata/CD
2011. gads
ISBN 978-9984-828-50-3
Cena € 5.73 + 12% PVN
(šobrīd nav pieejams)
  Anna Ābeltiņa
EKONOMIKAS SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām
318 lpp., MV., 145x200 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-766-88-1
Cena € 2.21 + 12% PVN
Agnis Andžāns u.c.
LATVIJAS 26.-32. ATKLĀTĀS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES. 9.-12. KLASES
112 lpp., MV., 210x295 mm, 2008. gads
ISBN 978-9984-828-09-1
Cena € 5.23 + 12% PVN
Agnis Andžāns u.c.
LATVIJAS 26.-33. ATKLĀTĀS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES. 5.-9. KLASES

107 lpp., MV., 210x295 mm, 2007. gads
ISBN 978-9984-766-89-8
Cena € 5.65 + 12% PVN
Agnis Andžāns
MATEMĀTIKAS SACENSĪBAS 9.-12. KLASĒM 2007/08. mg.
72 lpp., MV., 210x295 mm, 2009. gads
ISBN 978-9984-828-34-3
Cena € 4.80 + 12% PVN

Nodarbību saraksts