Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>Zinātniskā pētniecība

Zinātniskā pētniecība studiju procesā

Otrais, aktualizētais izdevums

Autore Silvija Kristapsone

Vāka foto un dizains Una Spektore

Grāmatas saturs un ievads apskatāms te: ZPSP-saturs-ievads-internetam.pdf

Nodarbību saraksts