Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Grāmatas autore Una Skrastiņa
Redaktore Lilita Vīksna

Grāmatas ievds un saturs

Grāmatas prezentācija - 26.08.2015Grāmatas autore Una Skrastiņa, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja


Autori sveic darba vadītājs, Turības Juridiskās fakultātes dekāns profesors Jānis Načisčionis

Nodarbību saraksts