Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>Piensaimniecība

Globalizācija un piena ražošanas intensifikācijas ekonomiskie aspekti Latvijas piensaimniecībās

Monogrāfija

Autori:
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec. Jānis Vanags
Dr.oec. Helma Jirgena

Vāka foto un dizains Una Spektore

Grāmatas saturs un ievads: Ievads_internetam_piensaimnieciba.pdf

Nodarbību saraksts