Dzīve augstskolā>Gada Balva

Gada Balva

Jau tradicionāli Biznesa augstskolā Turība notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija – Biznesa augstskolas Turība Gada Balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”. Augstskola lepojas ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai, tāpēc Biznesa augstskolā Turība notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija – Biznesa augstskolas Turība Gada Balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”, kuras laikā var tikt piešķirti Goda nosaukumi - Biznesa augstskolas Turība Goda doktors, Biznesa augstskolas Turība Goda profesors, Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents un Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais.

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai ir tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai var tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

Par to, kuriem no absolventiem piešķirt Goda absolventa apbalvojumu, lemj Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendē Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai un Senāts tos apstiprina vai noraida.

Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu un apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību!

2019. gada 16. maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Egilam Levitam, Goda profesors Rositai Zvirgzdiņai, Goda absolvents Miķelim Visockim, Raivim Kronbergam, Jānim Baumanim un Lindai Vilmansonei-Virbulei, Goda students Gļebam Satanevski. Lasīt vairāk

 

2018. gada 10. maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti astoņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Uldim Pīlēnam, Goda profesors Inetai Lūkai, Goda absolvents Aigai Kalbjonokai, Unai Skrastiņai, Inesei Židelei, Diānai Zirniņai  un Goda students Laurai Laugalei un Kārlim Apalupam.

Lasīt vairāk


2017. gada 20. aprīlī svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Jānim Stradiņam, Goda profesors Aivaram Endziņam, Goda absolvents Alisei Balgalvei, Gunai Paiderei, Tomam Kalnītim, Valdim Vanadziņam un Goda students Elīnai Jurkānei.

Lasīt vairāk

2016. gada 21. aprīlī svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti seši Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Vairai Vīķei – Freibergai, Goda profesors Guntim Zemītim un Goda absolvents Guntim Rasimam, Tabitai Šķerbergai, Mārcim Lioram Skadmanim un Edgaram Štelmaheram.

Lasīt vairāk

 

2015. gada 21. maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi - Goda absolvents

Inesei Lukaševskai, Inārai Pētersonei, Valdim Valteram, Visvaldim Trokšam, Renātei Cānei, Evijai Martinsonei un Artim Gustovskim.

Lasīt vairāk

 

 

Nodarbību saraksts