Dzīve augstskolā>Gada Balva>2018. gads

2018. gads

###GALLERY-HOLDER###


Biznesa augstskolas Turība
GODA DOKTORS 
Uldis Pīlēns
Arhitekts, uzņēmējs, UPB holdinga dibinātājs, Integrālās izglītības institūta līdzdibinātājs

 

Biznesa augstskola Turība goda nosaukumu “Biznesa augstskolas Turība GODA DOKTORS” šogad piešķir uzņēmējam Uldim Pīlēnam, novērtējot viņa ieguldījumu uzņēmējdarbībā un jaunatnes iedvesmošanā, izvēloties šo, nebūt ne vieglo dzīves ceļu.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA PROFESORS
Ineta Lūka
Biznesa augstskolas Turība profesore, Valodu katedras vadītāja

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA PROFESORS piešķir Valodu katedras vadītājai, profesorei Inetai Lūkai.

1994. gadā viņa sāka strādāt Starptautiskā Tūrisma augstskolā, ko 1998. gadā reorganizēja, pievienojot Biznesa augstskolai Turība, izveidojot Starptautiskā Tūrisma fakultāti, tāpēc var teikt, ka Ineta Lūka šeit strādā vairāk nekā 20 gadus. Viņas acu priekšā ir mainījies augstskolas ārējais veidols, tās programmas, studējošo vide kļuvusi starptautiskāka. Laiks mainās, un Ineta Lūka mudina visus mainīties tam līdzi. Viņa uzskata, ka viens no svarīgākajiem docētāja pienākumiem ir apgūt visu jauno, ieviest to lekcijās un saskarsmē ar studentiem.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
Kārlis Apalups
Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes 3. kursa students

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA STUDENTS piešķir diviem augstskolas studentiem, viens no tiem ir profesionālās bakalaura studiju programmas “Organizācijas drošība” 3. kursa neklātienes students Kārlis Apalups.

Kāris Apalups ir gandarīts, ka studiju programmas “Organizācijas drošība” pasniedzēji ir Latvijā pieredzējuši drošības jomas profesionāļi, no kuriem smelties ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Augstskolā apgūto Kārlis Apalups izmanto jau uzsāktajā darba dzīvē, strādājot izvēlētajā specialitātē Latvijas lielākajā kokapstrādes uzņēmumā “Latvijas Finieris”. Viņš ir arī aktīvs Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes biedrs, palīdz augstskolas Attīstības daļai, katru gadu dalās pieredzē ar vidusskolēniem, kad viņi nonāk lielās izvēles priekšā – kur studēt?

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
Laura Laugale
Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 4. kursa studente

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA STUDENTS piešķir diviem augstskolas studentiem, no kuriem viena ir profesionālās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 4. kursa studente Laura Laugale.

Laura Laugale ir liepājniece un studiju gados nav zaudējusi ciešo saikni ar dzimto pilsētu. Šobrīd viņa raksta diplomdarbu un apsver, kura maģistra programma viņas tālākajam dzīves ceļam būtu atbilstošākā. Gūtās zināšanas jau tagad esot pietiekamas, lai veidotu arī savu biznesu – galvenais esot sākt, tad pārējais notiks, pārliecināta topošā uzņēmēja. Ar mērķtiecību un čaklu darbu viņa šajos četros gados Turībā sevi pierādījusi ne tikai kā studente ar teicamām un izcilām sekmēm, bet arī kā aktīva Studējošo pašpārvaldes dalībniece un Turības izglītības projektu vadītāja.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tūrisma nozarē
Inese Židele
Viesnīcas Promenade Hotel vadītāja

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA ABSOLVENTS piešķir četriem augstskolas absolventiem, no kuriem viena ir Liepājas pieczvaigžņu dizaina viesnīcas Promenade Hotel vadītāja Inese Židele.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tiesību zinātnē
Una Skrastiņa
Rīgas domes plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA ABSOLVENTS piešķir četriem augstskolas absolventiem, arī Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītājai Unai Skrastiņai. Viņa savā dzīvē ieguvusi vairākas izglītības, un vēlmi izglītoties Una Skrastiņa augstu vērtē arī apkārtējos, īpaši gados jaunajos cilvēkos.

Una Skrastiņa kopš 2003. gada Turībā 10 gadus studēja jurisprudenci, iegūstot bakalaura, maģistra un doktora grādu. Viņas aizstāvētā promocijas darba nosaukums bija “Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā”, pēc kura izdota grāmata – monogrāfija “Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā”, kas ir ceļvedis daudziem iepirkumu speciālistiem.

Una Skrastiņa kopš 2018. gada decembra ir zvērināta advokāte (pašreiz uz laiku darbība apturēta), Latvijas Zinātnes padomes eksperte, daudzu starptautisku zinātnisku publikāciju autore, kā arī starptautisku konferenču dalībniece, Ekonomikas un kultūras augstskolas docente un Biznesa augstskolas Turība Biznesa tehnoloģiju institūta vadošā pētniece.

Atceroties studiju laiku, Una Skrastiņa saka, ja tagad varētu pagriezt laiku atpakaļ, viņa ierakstītu visu profesoru lekcijas, jo diemžēl šodienas darba dzīvē tik nepieciešamā un vērtīgā, bet toreiz nesaklausītā informācija, bieži vien ir grūti atrodama vai nav pieejama nemaz.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Reģionālajā attīstībā
Diāna Zirniņa
Latgales vēstniecības GORS vadītāja

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA ABSOLVENTS piešķir četriem augstskolas absolventiem, no kuriem viena ir Latgales vēstniecības GORS (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle") vadītāja un valdes locekle Diāna Zirniņa. Lai 180 000 apmeklētāju šeit baudītu gandrīz 200 kultūras norises gadā, Diāna Zirniņa strādā nenormētu darba laiku un izmanto visas izglītības ceļā un darba dzīvē iegūtās zināšanas un prasmes.

Lasīt vairāk ...

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Uzņēmējdarbībā
Aiga Kalbjonoka
Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls izpilddirektore

Šogad Biznesa augstskola Turība apbalvojumu GODA ABSOLVENTS piešķir četriem augstskolas absolventiem – arī Aigai Kalbjonokai.

Šobrīd Aiga Kalbjonoka ir biedrības “Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls” izpilddirektore, bet, studējot uzņēmējdarbību Turībā, strādāja augstskolā kā projektu vadītāja.

Lasīt vairāk ...

Nodarbību saraksts