Dzīve augstskolā>Gada Balva>2017. gads

2017. gads

###GALLERY-HOLDER###

Biznesa augstskolas Turība
GODA DOKTORS
Jānis Stradiņš
Akadēmiķis, fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks

Šogad Senāts, izvērtējot Goda nosaukumu komisijas ieteiktos kandidātus, nolēma piešķirt Goda nosaukumu “Biznesa augstskolas Turība Goda doktors” akadēmiķim, fizikālķimiķim un zinātņu vēsturniekam Jānim Stradiņam, novērtējot viņa ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā, valsts tēla un tautas pašapziņas stiprināšanā, kā arī Jāņa Stradiņa aktīvo sabiedrisko un zinātnisko darbību.

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA PROFESORS
Aivars Endziņš
Biznesa augstskolas Turība profesors

Aivars Endziņš ir bijis Augstākās padomes deputāts un strādājis pie 4. maija Neatkarības deklarācijas, kā arī 21. augusta Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas valstisko statusu. Bijis arī Saeimas deputāts, Satversmes tiesas tiesnesis un priekšsēdētājs, kā arī dažādu komisiju loceklis un priekšsēdētājs. Kā lektors Aivars Endziņš darbojas jau no 1972. gada, no kuriem vairāk nekā 10 gadus strādā Biznesa augstskolā Turība, un uzskata, ka māksla būt par labu profesoru slēpjas tajā, ka ir jāmāk sarežģītas lietas pastāstīt vienkārši un saprotami.

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
Elīna Jurkāne
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība pirmo reizi piešķir apbalvojumu GODA STUDENTS, un to godam ir nopelnījusi Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente Elīna Jurkāne.

Elīnas atzīmes ir tikai teicamas vai izcilas, viņa ir aktīva arī ārpus studiju aktivitātēs, iesaistoties dažādos augstskolas rīkotos pasākumos – konferencēs, vieslekcijās, konkursos, izstādēs u.c. -, kā arī piedalās šo pasākumu organizēšanā. Vēl studējot, Elīna vada lekcijas un dalās savās zināšanās ar citiem Turības studentiem, esot profesores Maijas Rozītes asistente. Elīna Jurkāne sevi uzskata par Turības patrioti un, atbildot uz jautājumu, vai Turība ir attaisnojusi gaidīto, viņa atbild, ka piepildījies ir viss, kas sagaidīts, un pat vēl vairāk, jo dzīve studiju laikā Turībā ir mainījusies par 180 grādiem uz labo pusi!

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Uzņēmējdarbībā
Alise Balgalve
SIA Felici vadītāja, zīmola musli «Graci» radītāja

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība piešķir apbalvojumu GODA ABSOLVENTS četriem augstskolas absolventiem, tostarp Uzņēmējdarbības vadības fakultātes absolventei, SIA Felici vadītājai un musli zīmola Graci radītājai Alisei Balgalvei, kurai piešķirts goda nosaukums Biznesa augstskolas Turība GODA ABSOLVENTS Uzņēmējdarbībā.

Alise Balgalve lepojas ar savu augstskolu, un ne mirkli studiju laikā viņai nešķita, ka tiek mācīts kas lieks. Viņa novērtē augstskolā iegūtās zināšanas un veiksmīgi tās šobrīd pielieto praksē, vadot un attīstot savu uzņēmumu. Vērtējot sevi kā vadītāju, Alise sevī izceļ progresivitāti, godīgumu un vēlmi iedziļināties detaļās. 

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Valsts pārvaldē
Guna Paidere
Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība piešķir apbalvojumu GODA ABSOLVENTS četriem augstskolas absolventiem, tostarp Juridiskās fakultātes absolventei, Uzņēmumu reģistra galvenajai valsts notārei Gunai Paiderei, kurai piešķirts goda nosaukums Biznesa augstskolas Turība GODA ABSOLVENTS Valsts pārvaldē.

Guna Paidere Biznesa augstskolā Turība ir absolvējusi gan bakalaura, gan maģistra studijas un ļoti novērtē augstskolas vēlmi uzturēt saikni un veidot ciešu sadarbību ar absolventiem. Viņa atzīst, ka jau studiju laikā ir sapratusi, ka vēlas savu darbu saistīt ar komerctiesībām un strādāt Uzņēmumu reģistrā. Nu jau 10 gadus Uzņēmumu reģistrs ir Gunas Paideres darba vieta, kurā viņa ir apliecinājusi savu profesionalitāti un spēju uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi kopumā.

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Komunikācijas nozarē
Toms Kalnītis
Latvijas Dzelzceļa iekšējās komunikācijas daļas vadītājs

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība piešķir apbalvojumu GODA ABSOLVENTS četriem augstskolas absolventiem, tostarp Komunikācijas fakultātes absolventam, Latvijas Dzelzceļa iekšējās komunikācijas daļas vadītājam Tomam Kalnītim, kuram piešķirts goda nosaukums Biznesa augstskolas Turība GODA ABSOLVENTS Komunikācijas nozarē.

Toms Kalnītis novērtē augstskolas praktisko pieeju studiju procesam, jo sevi uzskata par darītāju, kurš mācās, darot un pārbaudot lietas praktiski, dažkārt - arī pieļaujot kļūdas, taču vienmēr mācoties no tām. Uzsākot darbu Latvijas Dzelzceļā, viens no Toma Kalnīša mērķiem bija uzlabot un pilnveidot uzņēmuma iekšējo komunikāciju, izmantojot intranetu. Šogad Nielsen Norman Group novērtēja Latvijas Dzelzceļa intranetu un iekļāva to starp desmit labākajiem visā pasaulē, un tas ir panākums, ko Toms Kalnītis var ierakstīt savā CV ar zelta burtiem.

Lasīt vairāk…

 

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tūrisma un viesmīlības nozarē
Valdis Vanadziņš
Viesnīcas Pullman Riga Old Town ģenerāldirektors

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība piešķir apbalvojumu GODA ABSOLVENTS četriem augstskolas absolventiem, tostarp Starptautiskā tūrisma fakultātes absolventam, viesnīcas Pullman Riga Old Town ģenerāldirektoram Valdim Vanadziņam, kuram piešķirts goda nosaukums Biznesa augstskolas Turība GODA ABSOLVENTS Tūrisma un viesmīlības nozarē.

Valdis Vanadziņš atceras savu studiju laiku kā vienu no labākajiem laikiem dzīvē, novērtējot augstskolā iegūtās zināšanas un MBA grādu. Valdis Vanadziņš ir strādājis un attīstījis vairāku lielu un zināmu viesnīcu darbību, kā arī bijis tiešsaistes naktsmītņu rezervācijas vietnes booking.com vadītājs Baltijas valstīs. Viņa darbs tūrisma un viesmīlības nozarē ir veicinājis ne tikai konkrētu viesnīcu attīstību, bet arī pieaugumu tautsaimniecībā kopumā.

Lasīt vairāk…

Nodarbību saraksts