Blogi>Latviešu valodas kursi ERASMUS studiju programmas ārzemju studentiem

Latviešu valodas kursi ERASMUS studiju programmas ārzemju studentiem (2)

Jau otru reizi augustā ārzemju studentiem tika piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu ne tikai lekcijās mācoties gramatiku un leksiku, valodas nodarbībās trenējot skaņas un izrunu, bet arī iepazīstot skaistākās Latvijas vietas. 20 studenti no dažādām Eiropas valstīm 2 pasniedzēju vadībā Biznesa augstskolā Turība apguva latviešu valodas pamatus. Studenti mācījās sešas dienas nedēļā no 13. līdz 30. augustam.  Studenti apguva latviešu valodas gramatikas pamatus un leksikas tēmas, kuras var pielietot ikdienas komunikācijā. Studenti ar lielu aizrautību pielietoja apgūtās zināšanas praksē – norēķinoties Turības kafejnīcā, ēdnīcā vai kopētavā.

Latviešu valodas studijas dažādoja un papildināja jauns mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. 2012. gada augusta sākumā Turības izdevniecībā tika izdota Turības Valodu katedras docētāju Inetas Lūkas un Anita Emses mācību brošūra  latviešu valodas apguvei ”Let’s speak Latvian!”.  Mācību brošūrā ir ietverta plaša informācija par Latviju, tās vēsturi, tradīcijām un kultūru.  Mācību brošūru papildina DVD ar dažādiem video uzdevumiem, kuri ir apkopoti trīs moduļos – mārketings, serviss, vadīšana. Katrai tēmai tiek piedāvāti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas uzdevumi. Piemēram, modulī „Serviss” tiek piedāvāta apakš tēma  „Lidosta”, kura ietver 19 dažādus uzdevumus dotās tēmas nostiprināšanai.  Jebkurš interesents var iegādāties šo mācību līdzekli Turības bibliotēkā. Valodas lietojuma prasmes tiek nostiprinātas, strādājot ar DVD iekļautajiem video un pildot saistītos uzdevumus.

Latviešu valodas kursu ietvaros studenti devās dažādās ekskursijās uz Rīgu, Siguldu, un Jūrmalu. Kursu noslēgumā visi studenti nokārtoja sekmīgi latviešu valodas eksāmenu un uzsāka studijas Latvijā, pielietojot praksē apgūtās latviešu valodas zināšanas.

Komentāri

best online casinos

23.01.2018. 15:40
Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this!

Online Global News

24.10.2017. 16:11
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!

Nodarbību saraksts