Blogi>Vieslekcijas apskats. Baiba Sipeniece: "Mana pieredze kā pasākumu vadītājai"

Vieslekcijas apskats. Baiba Sipeniece: "Mana pieredze kā pasākumu vadītājai" (67)

Atzīšos godīgi, pret Baibu Sipenieci man vienmēr ir bijuši zināmi aizspriedumi, kuru iemesli ir viņas dalība dažādās humoristiskās pārraidēs un tas, ka nekad iepriekš nebiju redzējusi viņu dzīvē tik tuvu, tādu, kāda viņa ir – patiesu, enerģisku, atklātu.

Baibai Sipeniecei piemīt spēcīga harizma, un viņa spēja patiešām aizraut auditoriju. Tā enerģija, ar kuru viņa stāstīja gadījumus no savas 20 gadus ilgās pasākumu vadīšanas pieredzes, uzlādēja manu „iekšējo bateriju” un iedvesmoja ne tikai censties adekvāti novērtēt realitāti, bet arī piestrādāt pie savas attieksmes dažādās situācijās, it īpaši tajās, kurās neko nav iespējams mainīt.

Klausoties Baibas Sipenieces stāstījumā, skaidri izgaismojas secinājums, ka pasākumu organizēšana un vadīšana ir sarežģīts un stresa pilns process, kuru nespēs koordinēt cilvēks bez konkrētām īpašībām – ir jāprot runāt ar dažādu tipu cilvēkiem un izprast viņus, jāprot pārliecināt, pie tam, tas jādara eleganti un ar smaidu. Baiba to dēvē par „sarunu aikido”, kuru iemācīties var tikai un vienīgi caur pieredzi. Viņa arī atzīmē, ka vīriešiem viņu būtības dēļ ir grūti strādāt šajā sfērā, sievietes tomēr ir elastīgākas jautājumos, kas skar viņu pašcieņu un var tikt uztverti personīgi. Un pasākumu vadīšanā šādu jautājumu ir diezgan daudz – sākot ar izdomātā scenārija niansēm, beidzot ar pieaicināto mākslinieku izvēli.

Baiba Sipeniece minēja daudz piemēru no kāzām. Tā ir īpaša diena, kuru jaunlaulātajiem var sabojāt jebkas, un kāzu organizēšana un vadīšana ir milzīga atbildība. Jāņem vērā, ka līgava šo dienu ir izsapņojusi no bērnības un ka vienmēr ir kāds Ignatonkulis, kurš piedzeras un visu izjauc. Vai jūs, topošie pasākumu vadītāji, esat gatavi jebkādai situācijai?

Interesanti bija stāsti par turīgiem pasūtītājiem – tā ir cilvēku kategorija, ar kuru parasts vidusmēra students maz saskaras, ja vien pats nenāk no turīgo vides. Strādājot pie projektiem ar šiem pasūtītājiem, vienmēr jāmāk jau sākumā novilkt robežas, tajā pašā laikā akceptējot un cienot šo cilvēku dīvainības, pretējā gadījumā var rasties situācija, kad nokļūsti izsūtāmā zēna lomā. Izklausās grūti, vai ne? Arī adekvātam pašvērtējumam ir liela nozīme – tas nedrīkst būt ne par augstu, ne par zemu.

Lekcijas gaitā ieguvu ļoti svarīgu atziņu, kas noteikti būs noderīga ne tikai pasākumu organizēšanā un vadīšanā, bet arī pilnīgi citās darbības sfērās – cilvēki ir gatavi maksāt lielu naudu par labām sajūtām. Iegādājoties jaunu lietu, cilvēks izjūt gandarījumu salīdzinoši īsu laiku – dienu, nedēļu, mēnesi.. Savukārt, sajūtas un atmiņas par tām paliek ar mums kopā daudz ilgāk. Katrs no mums ir bijis pasākumā – dzimšanas dienā, izlaidumā, nedēļas nogales svinēšanā -, kurā rodas kompānijas stāsti un joki, kas pēc tam tiek stāstīti un pieminēti gadiem ilgi. Un ja vēl tie ir iemūžināti fotogrāfijās vai video..

Vieslekcijā bija maz konkrētas informācijas teorijas un gatavu „recepšu” veidā, jo pasākumu vadīšanā vērtīgākās zināšanas dod tieši pieredze, bet tas, ko no Baibas Sipenieces noteikti vērts pamācīties, ir viņas smaids un pozitīvā attieksme arī tādās situācijās, kas šķiet bezcerīgas un no kurām izejas pirmajā acu uzmetienā nemaz nav. Būt vienmēr labā noskaņojumā – tā arī ir māksla.

 

Komentāri

player top avis

16.02.2018. 12:59
Thanks for sharing us.
Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..

Vegas Cosmetics

12.02.2018. 15:17
What a thrilling post. It is extremely chock-full of useful information. Thanks for such a great infos.

autoradio gps click news

06.02.2018. 10:24
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.

Verway

04.02.2018. 13:22
What a thrilling post. It is extremely chock-full of useful information. Thanks for such a great infos.

Andi

04.02.2018. 13:21
test

seo

04.02.2018. 12:52
Good artcile, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.

online video downloader

17.01.2018. 16:53
I read that Post and got it fine and informative.
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..

Discount Code

15.01.2018. 10:30
I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.
Keep up the good work; I read few posts on this website, including I consider that your blog is fascinating and has sets of the fantastic piece of information. Thanks for your valuable efforts.

Cream for skin problems

15.01.2018. 08:53
Yes, I am entirely agreed with this article, and I just want say that this article is very helpful and enlightening. I also have some precious piece of concerned info !!!!!!Thanks.

Aloe Vera Gel

15.01.2018. 08:11
I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing.
エフティーシーが展開する質屋かんてい局・リサイクルマート・買取専門のフランチャイズチェーン公式� 盟募集サイトです。独立開業を目指すならエフティーシーにおまかせ!
I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing.

a href="http://www.offshore-technology.com/contractors/valves-and-actuators/gall-thomson/">www.offshore-technology.com

13.01.2018. 13:44
I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing. <

Business Wales

13.01.2018. 12:57
It is truly a well-researched content and excellent wording. I got so engaged in this material that I couldn’t wait reading. I am impressed with your work and skill. Thanks.

memory foam lumbar pillow

13.01.2018. 12:32
Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? Because I’m going to start my website soon, but I’m a little lost on everything. Many thanks!

memory foam lumbar pillow

13.01.2018. 11:36
It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post.

voyance au telephone

13.01.2018. 09:35
I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing.

trabuco canyon a/c repair

13.01.2018. 08:10
very pleased with installation, everything was cleaned up and the new furnace is working well. Thanks to trabuco canyon a/c repair from the appointment to the price quote to the installation, great job!

http://deskgram.org/

20.11.2017. 15:30
I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information

http://imgrid.net

20.11.2017. 15:30
Wow, this is fascinating reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I liked it a lot. Thanks for the great and unique info

http://snap361.com/

20.11.2017. 15:29
I have recently started a blog. the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

https://www.yttomp3.org

20.11.2017. 15:27
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work

downloadsocial.media

20.11.2017. 15:27
Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more

getinstantiglikes.com

20.11.2017. 15:26
Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.

most loved brands

10.11.2017. 20:23
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

تور داخلی

07.11.2017. 18:02
I gotta favorite this website it seems very helpful .

voyance de nuit

04.11.2017. 20:31
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next..

Hibachi grill

31.10.2017. 03:16
Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.

WordPress features

28.10.2017. 15:26
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.

blackboard ccri

27.10.2017. 06:44
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.

run 4

24.10.2017. 15:59
I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information.

Thank you!

23.10.2017. 08:16
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..

cheap tapestries

21.10.2017. 08:41
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site.
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!

jvapes coupon

20.10.2017. 10:10
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!

best budget soundbar 2017

17.10.2017. 17:00
I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

Tez

05.10.2017. 20:28
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

High Trust Flow

04.10.2017. 08:56
You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.

High Trust Flow

03.10.2017. 12:51
Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.

Vape

02.10.2017. 14:02
Good, the have my family wondering what other work outs happen to be healthy for the ones of folks what person get us driving or simply own small machines opportunities.
Anything you perceived is definitely perfect, have an understanding of you should break up a rapport amongst already present definite plus innovative. Always be wary while you cure a definite along at the outer surface, for the reason that often there's a simple an opportunity to break up. Few improved to achieve the enable connected with an qualified.
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog.

fake diploma review

27.09.2017. 09:55
I read that Post and got it fine and informative.
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed...
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
Thank you for very usefull information..
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...

mage omega

09.09.2017. 09:43
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.

123 Movies

07.09.2017. 13:10
From check on your blog, you've gotten previously had a relatively good feel by means of making.

jual PC Murah

01.09.2017. 15:03
Right after studying the sites, My partner and i thus desire to set up my own, personal essayteam at the same time!

marketing strategy tips

30.08.2017. 15:27
I need to lookup web sites together with related information on offered matter and offer these to trainer our own view as well as the write-up.
As i considered together your site because May possibly learned a lot of around ones own content articles.

get telegram group member

30.08.2017. 12:56
On the glimpse of this information sites, you could have received quite some practical knowledge having publishing.
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.

period tracker

28.08.2017. 14:39
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.

writing paper

21.08.2017. 09:34
Rely on our assignment writers today. You will be amazed at how skilled and fast working they are. We believe that every client is looking for great quality and
I considered out your blog since In relation to around seen so much in connection with your articles or blog posts.

sports streaming sites

14.08.2017. 19:50
That i regarded away your blog given that Relating to over heard a huge amount of related to an individual's articles or blog posts. Relieved to speak about, any rumor well said; that you're not bad at the. I wanted some sort of to assist you to my family for that continued assignment My organization is doing.
Hello, This shows the great human nature from the author, I had retweeted as well for this, really enjoyed while reading this auspicious content. For more information about the RelocateXp Car Transport services in Bangalore, Please visit the above link

Nodarbību saraksts