Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XX Starptautiskā zinātniskā konference

XX Starptautiskā zinātniskā konference


Biznesa augstskola Turība

XX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Cilvēkfaktors digitalizācijas laikmetā

 

Konferences norises laiks: 2019. gada 26. aprīlī

Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija

Konferences aktualitāte:

Mūsdienu raksturīga iezīme ir digitalā vide un digitalizācijas procesi uzņēmumos, organizācijās, pārvaldībā un komunikācijā. Digitalizācija ir pozitīvs dzinējspēks ekonomikā, politikā, likumdošanā, sabiedrībā un iedzīvotāju ikdienā. „Nākotnes digitālās automaģistrāles savienos cilvēkus, lietas un vietas” (Ansip, 2017). Tehnoloģiju laikmetā pieaug cilvēka faktora, humāno vērtību un radošuma loma tehnoloģiju izstrādē un pielietošanā, komunikācijā ar lietotāju. Konferences mērķis ir apzināt digitalizācijas procesa iespējas un problēmas,  komunicēt par pētījumu rezultātiem un diskutēt par problēmu risinājumiem dažādās jomās.

KONFERENCES TEMATIKA:


TŪRISMS

1. Globālā ekonomika un tūrisms

2. Tūrisms kā reģionālās attīstības virzītājspēks

3. Tūrisms un inovācijas

4. Tūrisma un viesmīlības produktu attīstība

5. Digitālās tehnoloģijas un sociālie tīkli tūrismā

6. Speciālo interešu grupas tūrismā


IZGLĪTĪBA

7. Izglītība pārdomātai un daudzpusīgai izaugsmei

8. Mūžmācīšanās loma nozares un personības izaugsmei

9. Izglītība un jaunie mediji

10. Augstskolu jaunā loma digitalizācijas laikmetā

11. Jaunas pieejas un metodika pētniecībā

12. 21.gadsimta prasmes inovāciju sekmēšanai


UZŅĒMĒJDARBĪBA

13. Atbildīga un ētiska uzņēmējdarbība

14. Jaunas uzņēmējdarbības koncepcijas kā konkurētspējas pamats

15. Līdzekļi un indikatori ilgtspējīgai ekonomikai


PĀRVALDĪBA UN LIKUMĪBA

16. Likuma varas nodrošināšana un efektīvs likumdošanas process

17. Kompetences stiprināšana drošības un likumu piemērošanas institūcijās

KOMUNIKĀCIJA

18. Informācijas tehnoloģijas komunikācijas attīstībai

19. Žurnālistika digitālajā laikmetā

20. Sociālo mediju tīkli mainīgajā pasaulē

21. Mūsdienu komunikācijas līdzekļi uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē

 

KONFERENCES PROGRAMMA

8:30- 9:00           Reģistrācija

321. auditorija

9:00- 9:10           Konferences atklāšana

9:10- 10:50         Plenārsēde (angļu valodā)

10:50  – 11:15    Kafijas pauze

11:15  – 12:30    Par un pret digitalizācijā

12:30 – 13:30     Pusdienas Nīkē

13:30-15:00        Darbs paralēlajās sesijās

15:00 – 15:20    Kafijas pauze

15:20 – 17:00    Darbs paralēlajās sesijās

17:00 – 18:00    Noslēgums

ZINĀTNIEKU SEKCIJAS SKATĪT ŠEIT.

Plenārsēdes tēmas:

1. Kultūras mantojuma tūrisma papildinātā, virtuālā un jauktā īstenība.  Neil Brewis, Solent University (AK) vecākais pasniedzējs;

2. Izglītība digitalizācijas laikmetā. George Ubbelohde, Ķīnas svešvalodas augstskolas Zhejiang Yuexiu  Viesnīcu vadības fakultātes dekāns.

KONFERENCES DARBA VALODA: latviešu un angļu.

REFERĀTA TEMATU PIETEIKŠANAS TERMIŅŠ

Publikāciju autoriem un ziņotājiem tiešsaistē Biznesa augstskolas Turība mājas lapā sadaļā Zinātne. Iesniedzot kopsavilkumu (1400–1600 zīmes, ieskaitot atstarpes), līdz 2019. gada 31. janvārim.

REFERĀTA RAKSTU IESNIEGŠANA

Referāta pilno tekstu, kura apjoms nepārsniedz astoņas lappuses (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes), jāiesūta konferences organizācijas komitejai conference@turiba.lv līdz 2019. gada 3. martam.

Noformēšanas noteikumi ŠEIT.

Garantijas apliecinājums pieejams ŠEIT.

STUDENTU SEKCIJA: Informāciju par studentu sekcijā iesniedzamo zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem – veids, struktūra, izstrādes prasības un noformējums, var saņemt, atbilstoši iesniedzamā darba zinātniskajam virzienam, attiecīgās studiju programmas realizējošā fakultātē.

  • REĢISTRĒŠANĀS: Dalībai studentu sekcijā līdz 15.04.2019., aizpildot veidlapu „Reģistrācija XX starptautiskās zinātniskās konferences studentu sekcijai 2019. gada 26. aprīlis”.
  • REFERĀTU IESNIEGŠANA: Pētījumu referātu un prezentāciju iesniegšana līdz 24.04.2019., nosūtot uz e-pastu: student.conference@turiba.lv

PUBLIKĀCIJAS: konferences rakstu krājums tiks izdots elektroniski, publicēts augstskolas mājas lapā un EBSCO un ProQuest datubāzē. Visus referātus recenzēs eksperti no konferences zinātniskās padomes.

KONFERENCES NORISES VIETA:  Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, LV- 1058.

Dalībnieku (klausītāju) reģistrēšanās ŠEIT.