Uzņēmējiem un Zinātnei>Padomes>Promocijas padomes

Promocijas padomes

Zinātniskās darbības likumā noteikts, ka promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tā atbilst trīs nosacījumiem – augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša, akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

Biznesa augstskolai Turība deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības vadībzinātnē, komunikācijas zinātnē un tiesību zinātnē.

Pastāvīgā Promocijas padome Vadībzinātnē: 

 • Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.paed. Ineta Lūka, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.oec. Dzintra Atstāja, Banku augstskola;
 • Dr.oec. Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte;
 • Dr.oec. Jānis Vanags, Rīgas Tehniskā Universitāte;
 • Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 • Dr.psych. Irēna Kokina, Daugavpils Universitāte;
 • Dr.oec. Iveta Liniņa, Biznesa augstskola Turība.

Pastāvīgā Promocijas padome Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē:

 • Dr.phil., prof. Ainārs Dimants, Biznesa augstskola Turība – priekšsēdētājs;
 • Dr.sc.soc., prof. Andris Pētersons, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.phil., doc. Gregorijs Saimonss (Gregory Simons), Biznesa augstskola Turība, Upsalas Universitāte (Zviedrija);
 • Dr.phil., prof. Jurģis Šķilters, Latvijas Universitāte;
 • Dr.art., prof. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Dr.sc.inf., prof. Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Dr.sc.soc., prof. Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitāte.

Pastāvīgā Promocijas padome Juridiskajā zinātnē:

 • Dr.iur. Aivars Endziņs, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.iur. Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā Akadēmija;
 • Dr.iur. Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība;
 • Dr.iur. Jānis Grasis, Banku augstskola;
 • Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Universitāte;
 • Dr.iur. Vitolds Zahars, Daugavpils Universitāte.