Uzņēmējiem un Zinātnei>Padomes>Promocijas padomes

Promocijas padomes

Zinātniskās darbības likumā noteikts, ka promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tā atbilst trīs nosacījumiem - augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša, akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

Biznesa augstskolai Turība deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības vadībzinātnē, komunikācijas zinātnē un juridiskajā zinātnē.

Pastāvīgā Promocijas padome Vadībzinātnē

 • Rosita Zvirgzdiņa, Dr.oec., Biznesa augstskola Turība
 • Ineta Lūka, Dr.paed., Biznesa augstskola Turība
 • Anna Ābeltiņa, Dr.oec., Biznesa augstskola Turība
 • Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskola
 • Juris Krūmiņš, Dr.oec., Latvijas Universitāte
 • Jānis Vanags, Dr.oec., Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Baiba Rivža, Dr.habil.oec., Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Irēna Kokina, Dr.psych., Daugavpils Universitāte
 • Iveta Liniņa, Dr.oec., Biznesa augstskola Turība

Rektora 2018. gada 9. oktobra rīkojums nr. 1645/1.

Pastāvīgā Promocijas padome Komunikācijas zinātnē:

 • Dr. phil., prof. Ainārs Dimants, Biznesa augstskola Turība
 • Dr. phil., doc. Gregory Simons, Biznesa augstskola Turība
 • Dr. phil., prof. Aukse Balčytiene, Biznesa augstskola Turība, Vītauta Dižā universitāte (Lietuva)
 • Dr. hist., prof. Vita Zelče, Latvijas Universitāte
 • Dr. art., prof. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Dr. sc. inf., prof. Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Dr. sc. soc., asoc. prof. Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitāte

Rektora 2015. gada 28. decembra rīkojums Nr. 1425/1.

Pastāvīgā Promocijas padome Juridiskajā zinātnē:

Dr.iur. Aivars Endziņs, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā Akadēmija
Dr.iur. Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Jānis Grasis, Banku augstskola
Dr.iur. Jānis Teivāns - Treinovskis, Daugavpils Universitāte
Dr.iur. Vitolds Zahars, Daugavpils Universitāte

Rektora 2014. gada 27. jūnija rīkojums nr. 640/1.

Vairāk informācijas:

Kopš 2014. gada 5. augusta Turībai deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības vadībzinātnē

Kopš 2012. gada 31. jūlija Turībai deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē

Kopš 2011. gada 3. maija Turībai deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē