Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Leonardo da Vinci projekts „eCuisine"

Leonardo da Vinci projekts „eCuisine - A model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to arouse intercultural awareness in the hospitality sector”

 

 

Projekta numurs: 2012-1-AT1-LEO05-06979

Projekta norises termiņš: no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim

Projekta pieteicējs: Unternehmensberatung Heffeter (Austrija)

Projekta partneri: Unternehmensberatung Heffeter (Austrija), Primrose Publishing (Lielbritānija), Tourismusschulen Salzburg Klessheim (Austrija), Vilniaus Kolegija (Lietuva), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (Slovēnija), Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), GMS HUTTER & CO KG (Austrija).

 

Projekta mērķis: Projekta centrā būs Austrijas nacionālā virtuve. Projekta sākumā šie nacionālie ēdieni tiks pievienoti „Tick-Tack Cuisine” ēdienkartes programmā, kurā, kopā ar nelielu aprakstu,  jau ir minēti populārākie Lielbritānijas, Francijas un Itālijas ēdieni. Ēdieni tiks ne tikai apkopoti un tulkoti viegli pieejamas tiešsaistes vārdnīcas formā, bet tiem tiks pievienots arī paskaidrojums un apraksts, kas dos iespēju šīs nozares pārstāvjiem, kā arī praktiski orientētu izglītības programmu studentiem uzsākt profesionālu sarunu ar viesi jebkurā no partneru valstīm bez jebkādām valodas barjerām. Esošās programmatūras pārnesē tiks iekļautas modernās komunikācijas sistēmas kā, piemēram,  viedtālruņi ar aplikācijām vai apmācības DVD. Analogi tiks izstrādāti arī mācību materiāli profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvei ēdināšanas uzņēmumos. 

Projekta mājas lapa: www.ecuisine-project.eu

Projektu īsteno: BAT Valodu katedra.

Projekta novērtējums: Projekts atzīts par vienu no 20 labākajiem ilgtspējīgā tūrisma veicināšanas projektiem ES.

www.pesto-project.eu/project-selection/