Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts “IT Express Studies for SMEs”

Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts “IT Express Studies for SMEs”

2012.gadā Biznesa augstskola Turība turpina Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta “IT Express Studies for SMEs” realizāciju.

Projekta galvenais mērķis ir profesionālas apmācību programmas izveide IT jomas prasmju un zināšanu nodošanai MVU darbiniekiem un vadītājiem, kā arī topošajiem uzņēmējiem ar modernas tālmācības izglītības sistēmas palīdzību. Apmācību programma paredzēta arī profesionālajām skolām, tālmācības iestādēm un biznesa atbalsta centriem.

Projektu īsteno 6 partneri no 5 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Slovēnijas un Ungārijas.
Kopējā projekta summa EUR 284 480,00


Projekta primārās mērķa grupas ir - darba ņēmēji (jo īpaši visu līmeņu vadītāji), kā arī nākamie uzņēmēji. Sekundārās mērķa grupas ir mūžizglītības iestādes, tālmācības izglītības centri, biznesa atbalsta institūcijas, kā arī minēto iestāžu skolotāji.

Līdz 2012. gada oktobrim ir paveiktas šādas aktivitātes:

  • veikts pašreizējās situācijas izvērtējums kursu jomā;
  • noskaidrotas uzņēmēju vajadzības attiecībā uz kursiem visās projekta
    partneru valstīs;
  • tika veikta kursu un treniņu materiālu pilnveidošana atbilstoši veiktajai izpētei šādu moduļu ietvaros:

-    informācijas sistēmas MVU;

-    Informācijas tehnoloģijas MVU menedžmentā un biznesa administrācijā;

-    datorizēta projektu vadība.

2013.gadā turpināsies darbs pie moduļu izstrādes, testēšanas un izplatīšanas.

Vairāk informācijas par projekta norisi projekta mājaslapā http://www.lddk.lv/itexpress