Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Grundtvig projekts „Language learning opportunities - ways out of unemployment risks”

Grundtvig projekts „Language learning opportunities - ways out of unemployment risks”

 

 

Projekta numurs: 2012-1-DE2-GRU06-11344 4

Projekta norises termiņš: no 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam

Projekta pieteicējs: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija)

Projekta partneri: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija), GÖNEN HALK EGITIM MERKEZI VE AKSAM SANAT OKULU (Turcija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (Dānija), Vilniaus verslo kolegija ( Lietuva), Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (Slovēnija).

 

Projekta mērķis: Projekta ideja ir radusies mācību procesā nacionālā un Eiropas līmenī - labāk integrēt dažādas grupas, piem. riskam pakļautās sociāli nelabvēlīgās grupas un imigrantus, Eiropas sabiedrībā un, izmantojot valodas prasmes, uzlabot viņu profesionālās spējas Eiropas darba tirgū. Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa formālajā un neformālajā valodu izglītībā, kas kalpo kā līdzeklis šīs iedzīvotāju grupas komunikācijas prasmju pilnveidei. Katrā valstī ir virkne metožu, paņēmienu un instrumentu, kam ir dažāda nozīme. Tradicionālās un jaunās komunikācijas metodes ietekmēs individuālo darbību, radošumu un starpkultūru kompetenci. Savstarpējā komunikācija, pieredzes apmaiņa un mobilitāte būs galvenais līdzeklis, kas palīdzēs iedzīvināt šo pieeju darbībā. Projekts ir centrēts uz ieinteresētajām pusēm - skolotājiem, studentiem, lai viņi dalītos pieredzē un iemācītos komunicēt. Projekta gaitā tiks izstrādāta virkne mācību līdzekļu dažādās svešvalodās gan valodas apguvei e-vidē, gan auditorijā. Uzmanība tiks pievērsta pieaugušo izglītībā mazāk izmantotajām netradicionālajām metodēm - galda spēlēm, atjautības spēlēm, simulācijām, dziesmām, u.c.

Projektu īsteno: BAT Valodu katedra.

Projekta kopīgā mājas lapa: www.language-learning-opportunities.com

Projekta BAT mājas lapa: llo.turiba.lv