Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide

Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide

Projekts nr.: 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014

Izpildes termiņi: 2010.g. oktobris – 2012.g. decembris

Finansēšanas avots vai programma: ESF

Projekta summa (LVL): 128 880

Projekta partneri: nav

 

Projekta „Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide” mērķis ir projekta iesnieguma sagatavošana dalībai 7.ietvara programmā, ņemot vērā šī projekta ietvaros veiktās priekšizpētes rezultātus, tādējādi sekmējot minētā projekta īstenošanu un iesaistīšanos jaunos sadarbības projektos. Dabīgi izaudzēto šķiedraugu kā izejvielas izmantošana dažādai industriālo un sadzīves patēriņa produkcijas ražošanai pēdējā desmitgadē ir pierādījusi savu aktualitāti un ekonomisko dzīvotspēju. To nosaka dabīgi izaudzēto šķiedraugu (t.s. industriālo dabīgo šķiedru) draudzīgums apkārtējai videi, iespēja efektīvi veikt izmantoto produktu un materiālu otrreizējo pārstrādi.

Projekta īstenošanas gaitas galvenā aktivitāte ir starptautiskās sadarbības projekta pieteikuma sagatavošana dalībai 7.ietvara programmā, kuras sasniegšanai ir svarīgi veikt vairākas apakšaktivitātes:

  • noskaidrot un izvērtēt Latvijas apstākļiem atbilstošākās kaņepju audzēšanas tehnoloģijas;
  • noskaidrot kaņepju audzēšanā ieinteresētās zemnieku saimniecības;
  • izvērtēt iespējamos kaņepju pirmapstrādes tehnoloģiskos risinājumus, dot priekšlikumus par pirmapstrādes uzņēmumu vietas izvēli;
  • precizēt izdevīgākā gala produkcijas izvēles pamatojumu un vienoties ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju par iespējamajiem risinājumiem pārstrādes un gala produkcijas ražošanā;
  • precizēt iespējamos ārvalstu sadarbības partnerus;
  • piedalīties starptautiskajās konferencēs, kas ir saistītas ar projekta pieteikuma jomu;
  • sadarboties ar ārvalstu un vietējiem ekspertiem projekta pamatojuma izstrādē.

Nodrošinot projekta pieteikumu dalībai 7.ietvara programmā, tiks veikta padziļināta  priekšizpēte, lai sagatavotu priekšlikumus par kaņepju audzēšanas un pārstrādes biznesa modeli, zemnieku kooperāciju un izmantojamajām audzēšanas un pirmapstrādes tehnoloģijām, kā arī pārstrādes tehnoloģijām.

 

Publicētie materiāli: