Uzņēmējiem un Zinātnei>Padomes>Profesoru padome

Profesoru padome

Biznesa augstskolas Turība Sociālo zinātņu nozares profesoru padome:

-       Dr.oec, profesore Rosita Zvirgzdiņa, Biznesa augstskola Turība, padomes priekšsēdētāja,

-       Dr.paed., profesore Jeļena Davidova, Daugavpils universitāte, padomes priekšsēdētāja vietniece,

-       Dr.psych., profesore Irēna Kokina, Daugavpils universitāte,

-       Dr.iur., profesors Aivars Endziņš, Biznesa augstskola Turība,

-       Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība,

Profesionālo organizāciju pārstāvji:

-       Aiva Vīksna Latvijas Darba Devēju Konfederācijas viceprezidente,

-       Andrejs Jakobsons Ekonomistu asociācijas valdes loceklis.