Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Biznesa augstskola Turība

XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Latvijai 100: cerības, sasniegumi un izaicinājumi 

2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs savu 100 gadu jubileju. Šajā brīdī mēs atskatāmies uz cerībām, kas dzima līdz ar Latvijas valsti, uz vilšanās brīžiem, kas centās šīs cerības apslāpēt, kā arī droši dodamies pretī izaicinājumiem, kas gaida Latviju nākotnē.

KONFERENCES NORISES LAIKS

2018. gada 19. aprīlis

KONFERENCES NORISES VIETA

Biznesa augstskola Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058, Rīga, Latvija

KONFERENCES AKTUALITĀTE

Latvijas jubilejas reizē ir jāizvērtē jau sasniegtais, kā arī jāsaprot, kādas bija kļūdas, kas neļāva sasniegt visu iecerēto. Ir jāpalīdz mūsu zemei uzplaukt un ieņemt tai pienākošos vietu starptautiskajā vidē – gan pilnveidojot tiesiskumu un drošību, gan attīstot uzņēmējdarbības vidi, gan veicinot kultūras un zinātnes sasniegumus. Sava izvēlētā ceļa mērķus un uzdevumus ir jāprot pasniegt un paskaidrot cilvēkiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ne tikai piesaistot mūsu draugus un atbalstītājus, bet pārliecinot arī skeptiķus un pat nelabvēļus. Šie mērķi ir savstarpēji saistīti, un tajos balstās arī šīs konferences tēmas.

KONFERENCES PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT.

Biznesa augstskolas Turība XIX Starptautiskās Zinātniskās Konferences ietvaros norisināsies NORDPLUS augstākās izglītības projekta konference „Organizācijas un Individuālā drošība”.

Šī pasākuma ietvaros projekta partneri pētīs un prezentēs dažādas tēmas saistītas ar drošības jautājumiem Baltijas un Skandināvijas valstīs. Konferencē tiks prezentēti arī galvenie projekta rezultāti – atziņas par studiju programmām drošības jomā Latvijā, Lietuvā un Somijā kā arī mācību grāmata par drošības jautājumiem, kas tiks publicēta jau šī gada rudenī.

PASĀKUMA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT (ANGĻU VALODĀ).

KONFERENCES DARBA VALODA

Latviešu un angļu

DALĪBA KONFERENCĒ KLAUSĪTĀJA STATUSĀ – BEZ MAKSAS

REĢISTRĀCIJAS FORMA

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Zvanot pa tālr. +371 67607662 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi: conference@turiba.lv