Uzņēmējiem un Zinātnei>Par sadarbību

Par sadarbību

Sadarbība ar darba devējiem

Biznesa augstskola Turība ikdienā rūpējas par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Latvijā un ieguldījumu perspektīvāko nozaru attīstībā. Tādēļ augstskola sadarbojas ar darba devējiem, tiem nodrošinot konsultācijas, apmācības un pētījumus. Darba devēji, studenti un dažādu asociāciju pārstāvji, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu, regulāri tiek aicināti iesaistīties fakultāšu domēs, darba grupās un diskusijās, piedaloties jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā, ka arī kopīgi meklējot atbildes, kā labāk sagatavot jaunos speciālistus un kas nepieciešams uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

 

Moderatoru pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei

Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalās projektāProfesiju standartu izstrāde. Profesiju standartu izstrādes moderatoru mērķis ir organizēt profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādi atbilstoši nozaru izpētē izstrādātajām nozaru kvalifikāciju struktūrām, lai nodrošinātu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Projekta laikā tiks izstrādāti 80 standarti. Projekta laiks – 2012. augusts-2013. gada decembris.

 

Izglītojamo un pedagogu vizīšu organizēšana inovatīvos un tehnoloģiski orientētos uzņēmumos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāti 2011. gada rudenī rīkoja Latvijas vidējās izglītības iestāžu izglītojamo vizītes (20 vizītes) inovatīvos, tehnoloģiski orientētos uzņēmumos Latvijas reģionos.

Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības atbalsta veidiem Latvijā, pašvaldībā, kā arī Biznesa inkubatora darbību. Skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības veidu, virzienu, tā ietekmējošiem mikro un makrovides faktoriem, izaicinājumiem ar ko uzņēmums sastopas sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā un tā sasniegumiem. Pasākuma mērķis ir radīt izpratni par uzņēmējdarbību veicināt vidējās izglītības iestāžu izglītojamo informētību par inovatīviem, tehnoloģiski orientētiem uzņēmumiem Latvijā, to darbības pamata principiem, tehnoloģiju attīstības līmeni, kā arī risinājumiem uzņēmējdarbības izaicinājumu pārvarēšanā.

 

Sabiedrisko attiecību studentu zināšanu pielietošana praksē

Sabiedrisko attiecību fakultātes studenti divus mēnešus darbojās kā gidi Latvijas Bankas organizētajā Latvijas naudas zīmju dizaina interaktīvajā ekspozīcijā 2013. gada pavasarī.

Sabiedrisko attiecību fakultātes studenti sadarbībā ar Rīga 2014 Brīvprātīgo programmas vadītāju Intu Teterovski un Pārdaugavas izpilddirekcijas pārstāvi Inesi Meieri veidoja Staro Rīga 2012 sabiedrības līdzdalības akciju – īpašu gaismas ceļu Bieriņos pie Mārupītes.

Sabiedrisko attiecību fakultāte sadarbojas ar Amatas novada domi, organizējot šajā novadā jau astoto visas Latvijas sabiedrisko attiecību, komunikācijas, reklāmas un mārketinga studentu "Dinamiskās domas darbnīcu 2012" un ikgadējo, jau devīto, rudens talku.

 

Uzņēmēji un par drošību atbildīgās personas izzina apsardzes nozares ēnas puses

Lai labāk palīdzētu orientēties apsardzes uzņēmumu tirgū un zinātu, kuriem aspektiem, izvērtējot piedāvājumu, jāpievērš lielākā uzmanība, Latvijas Drošības biznesa asociācija (LDBA) ar Iekšlietu ministrijas atbalstu 2012. gada pavasarī uzsāka izglītojošu iniciatīvu juridiskām personām – Drošības akadēmija. Tās mērķis ir palielināt apsardzes pakalpojumu saņēmēju izpratni par pakalpojumu kvalitāti un saistītajām problēmām, tādējādi minimizējot iespējamos riskus un zaudējumus.

2013. gada 12. martā Biznesa augstskolā Turība auditorijā notika Drošības akadēmijas trešais seminārs uzņēmumu vadītājiem un par drošību atbildīgajām personām par apsardzes jomā aktuāliem jautājumiem.

Šajā Drošības akadēmijas seminārā kā lektors piedalījās arī Mag.iur. Leonīds Makans, asociētais profesors un Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētājs un skaidroja, kas ir būtiskākie organizācijas drošības pamati, lai praksē ļautu īstenot uzņēmuma (organizācijas) sekmīgu un radošu funkcionēšanu.