Uzņēmējiem un Zinātnei>Mācības uzņēmējiem>Apmācības

Apmācības

Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji ne tikai nodot zināšanas topošajiem speciālistiem, bet arī apmāca uzņēmumu vadītājus un darbiniekus. Lai veiksmīgi vadītu uzņēmumus un veiktu ikdienas pienākumus, augstskolas lektori uzņēmējdarbības, tūrisma, jurisprudences un sabiedrisko attiecību jomā dažādos semināros skaidro, kā darba efektivitāti uzlabo organizēta dokumentācija, profesionāla klientu apkalpošana, stratēģiskā un pārmaiņu vadība u. c.

 apmacibas

Tūrisma bizness un mārketings

2012. gada 14. novembrī Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkas lasītavā notika seminārs „Tūrisma izstāžu izmantošana tūrisma vietu un uzņēmumu mārketingā”. Seminārs ir daļa no projekta „Veiksmes faktori Latvijas tūrisma organizāciju un uzņēmumu dalībai starptautiskās tūrisma izstādēs” aktivitātēm.

Seminārā uzstājās  Dr. oec. A. van der Steina, Biznesa augstskolas Turība Tūrisma pētniecības centra vadītāja, kura skaidroja, kā tūrisma izstādes veic mārketinga instrumenta funkcijas, kā notiek plānošana, dalība un kādi ir iespējamie rezultāti, kā arī prezentēja Tūrisma izstādes „ITB 2012” dalības vērtējumu izstādes dalībnieku un apmeklētāju skatījumā. TAVA Stratēģiskās plānošanas vadītāja I. Šīrava stāstīja, kāda ir Tūrisma attīstības valsts aģentūras dalības pieredze un izaicinājumi starptautiskās tūrisma izstādēs.  Pieredzē par vāciešiem kā mērķa tirgu un biznesa partneriem dalījās prof. P. Garnjost no Saarlandes augstskolas (Hochschule fuer Technik und Wirtschaft des Saarlandes).

 apmacibas

Klientu servisa mācību programmas banku darbiniekiem

Sabiedrisko attiecību fakultātes izveidota pasniedzēju komanda veidoja vienu gadu ilgu inovatīvu unikālu mācību programmu SEB bankas darbiniekiem „Klientu attiecību skola”, kuru īstenoja 2011. un 2012. gadā. Mācību mērķis bija stiprināt SEB bankas un tās klientu attiecības. SEB „Klientu attiecību skola” ir viens no vērienīgākajiem apmācību projektiem Baltijā pēdējo gadu laikā. Apmācības kopumā ilgs vienu gadu un tās koordinē Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte.

2013. gadā Sabiedrisko attiecību fakultātes mācībspēki vada Krediidipank klientu servisa darbinieku apmācību "Darbs ar klientu paaugstinātas spriedzes apstākļos".