Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Erasmus+ Projekti>Language skills and intercultural issues in the hospitality industry

Erasmus+ projekts „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market”

Erasmus+  projekts „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market”

Projekta numurs: 2016-1-HR01-KA202-022160
Projekta norises termiņš: no 2016.gada 1. septembra līdz 2018.gada 31. augustam
Projekta pieteicējs: Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija)
Projekta partneri: Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), Primrose Publishing (Lielbritānija), IPSSA Nino Bergese (Itālija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija), Viļņas Biznesa koledža (Lietuva), Kutahya reģiona Izglītības pārvalde (Turcija), Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Čehija).

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt interaktīvu jauktās mācīšanās pieejas valodu kursu „Unity in Diversity”, ietverot tiešsaistes mācību materiālus Moodle mācību platformā un interaktīvus materiālus klātienē, piemēram,  gadījumu izpēti, spēles, problēmu risināšanas uzdevumus, video, u.t.t., kuru mērķis ir attīstīt studentu un darbinieku profesionālās valodas, starpkultūru un digitālās prasmes, radošumu, problēmu risināšanas prasmes un piemērošanos dažādām profesionālajām situācijām. Kopumā mācību kurss sastāvēs no trim kursiem: 1) jauns interaktīvs A1 līmeņa valodu apguves kurss 16 valodās (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, Si, TR), kas ietvers tādus moduļus kā “Sasveicināšanās”, “Viesnīca”, “Restorāns”, “Profesionālās prasmes”; 2) A2/B1 līmeņa valodu apguves kurss, kas tiks paplašināts līdz 16 valodām, ietverot tādus moduļus kā “Viesnīcas reģistratūra”, “Restorāns”, “Restorāna virtuve”, “Orientēšanās pilsētā”, “Viesnīcas biznesa centrs” un  “Viesnīcas pārvaldība”. Pirmie divi moduļi ir lietojami arī kā viedtālruņu aplikācijas, modulī “Orientēšanās pilsētā” ir pieejamas 3 interaktīvas kartes un 3 kartes ar orientēšanos viesnīcā; 3) B2/C1 starpkultūru angļu valodas kurss, kas ietvers 8 moduļus - “Viesnīcas reģistratūra”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcas vadība”, “Konferenču un biznesa pakalpojumi”, “Attālinātie pakalpojumi” un “Finanšu vadība”, starpkultūru modulis, kas atklās deviņu partnervalstu kultūras atšķirības un deviņi valstu moduļi, kas raksturo galveno tūrisma informāciju, kas nepieciešama darbam partnervalstīs. Kurss ietvers gadījumu izpēti, video, tiešsaistes moduļus un uz problēmām balstītus uzdevumus klātienes studijām.

Projektu īsteno: BAT Valodu katedra.

Projekta mājas lapahttp://www.languages4all.eu/

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Key Skills for European Union Hotel Staff” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.