Uzņēmējiem un Zinātnei>Padomes>Doktorantūras padome

Doktorantūras padome

Doktorantūras padomes sastāvs:

  • profesors Jānis Načisčionis, padomes priekšsēdētājs;
  • profesors Aivars Endziņš, doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” direktors;
  • profesors Jānis Načisčionis, Juridiskās fakultātes dekāns;
  • profesors Ainars Dimants, doktora studiju programmas „Komunikācijas zinātne” direktors;
  • profesors Andris Pētersons, profesors;
  • profesore Rosita Zvirgzdiņa, apvienotās Daugavpils Universitātes un Biznesa augstskolas Turība doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore;
  • lektore Ivita Kīsnica, Padomes sekretāre.

Apstiprināts ar Rektora rīkojumu Nr. 357/1