Uzņēmējiem un Zinātnei>Padomes>Doktorantūras padome

Doktorantūras padome

Biznesa augstskolas Turība Doktorantūras padomes sastāvs:

  • Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis – padomes priekšsēdētājs, Juridiskās fakultātes dekāns;
  • Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska – prorektore zinātniskajā un akadēmiskajā darbā;
  • Dr.oec., profesore Rosita Zvirgzdiņa, apvienotās Daugavpils Universitātes un Biznesa augstskolas Turība doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” direktore;   
  • Dr.oec. Zane Driņķe – Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne;
  • Dr.phil., profesors Ainars Dimants – doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktors;
  • Vadošā pētniece Una Skrastiņa, doktora studiju programmas “Tiesību zinātne” direktore;                                      
  • Ivita Kīsnica – lektore, Padomes sekretāre.