Uzņēmējiem un Zinātnei>>Deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē

Kopš 2012. gada 31. jūlija Turībai deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē

Biznesa augstskolai Turība turpmāk būs promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē, paredz 31.jūlijā valdības pieņemtie grozījumi noteikumos.
Zinātniskās darbības likumā noteikts, ka promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tā atbilst trīs nosacījumiem - augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša akreditēta doktorantūras studiju programma un tās īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti, LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

Pašlaik Biznesa augstskolā Turība tiek īstenota doktora studiju programma komunikācijas zinātnē, kas akreditēta 2009. gada 30.jūnijā. Šīs studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti četri LZP apstiprināti eksperti komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē – komunikācijas profesori Ainārs Dimants un Jāko Lehtonens (Jaakko Lehtonen), komunikācijas asociētais profesors Andris Pētersons un komunikācijas docents Gregs Saimonss (Greg (Gregory) Simons), kā arī filozofijas doktors Jānis Broks u. c.

Augstskolas vadība izsaka pateicību visiem, kas strādāja, lai sasniegtu šo ievērojamo mērķi! Īpaša pateicība Aināram Dimantam, profesoram un doktora studiju programmas Komunikācijas vadība direktoram, un Andrim Pētersonam, asociētajam profesoram un Sabiedrisko attiecību fakultātes dekānam, par ieguldījumu augstskolas attīstībā.

Pašlaik un pārskatāmā nākotnē Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome komunikācijas zinātnē būs mūsu valstī vienīgā atsevišķā šīs zinātnes nozares promocijas padome.