Uzņēmējiem un Zinātnei>Doktorantūra>Promocijas padomes

Promocijas padomes

Pastāvīgā Promocijas padome Vadībzinātnē

 • Rosita Zvirgzdiņa, Dr.oec., Biznesa augstskola Turība
 • Ineta Lūka, Dr.paed., Biznesa augstskola Turība
 • Daina Škuškovnika, Dr.psych., Biznesa augstskola Turība
 • Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskola
 • Juris Krūmiņš, Dr.oec., Latvijas Universitāte
 • Valērijs Praude, Dr.habil.oec., Biznesa augstskola Turība
 • Jānis Vanags, Dr.oec., Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Elvīra Zeltgalve, Dr.oec., Latvijas Universitāte

Rektora 2016. gada 20. decembra rīkojums nr. 1624/1

KOPŠ 2014. GADA 5. AUGUSTA TURĪBAI DELEĢĒTAS DOKTORA ZINĀNTISKĀ GRĀDA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS VADĪBZINĀTNĒ

 

Pastāvīgā Promocijas padome Komunikācijas zinātnē:

 • Dr. phil., prof. Ainārs Dimants, Biznesa augstskola Turība
 • Dr. phil., doc. Gregory Simons, Biznesa augstskola Turība
 • Dr. phil., prof. Aukse Balčytiene, Biznesa augstskola Turība, Vītauta Dižā universitāte (Lietuva)
 • Dr. hist., prof. Vita Zelče, Latvijas Universitāte
 • Dr. art., prof. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Dr. sc. inf., prof. Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Dr. sc. soc., asoc. prof. Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitāte

Rektora 2015. gada 28. decembra rīkojums Nr. 1425/1.

KOPŠ 2012. GADA 31. JŪLIJA TURĪBAI DELEĢĒTAS DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒ

 

Pastāvīgā Promocijas padome Juridiskā zinātnē:

Dr.iur. Aivars Endziņs, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Jānis Ivančiks, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā Akadēmija
Dr.iur. Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība
Dr.iur. Jānis Grasis, Banku augstskola
Dr.iur. Jānis Teivāns - Treinovskis, Daugavpils Universitāte

Rektora 2014. gada 27. jūnija rīkojums nr. 640/1

KOPŠ 2011. GADA 3. MAIJA TURĪBAI DELEĢĒTAS DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS JURIDISKAJĀ ZINĀTNĒ