Uzņēmējiem un Zinātnei>Doktorantūra>Promocijas darbu tēmas>Izstrādātie promocijas darbi un kopsavilkumi

Izstrādātie promocijas darbi un kopsavilkumi

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi Zane Driņķe:
"Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis Andris Vanags:
"Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izmantojot partnerības pilnveidošanas modeli"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi Dana Rone:
"Apdrošināšanas līguma tiesiskais regulējums Latvijā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi Iveta Nikolājeva:
"Laulāto mantisko attiecību institūta - pūra - vēsturiskā evolūcija un vieta mūsdienu kontinentālo tiesību saimē"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis Ainārs Persidskis:
"Noziedzīgu nodarījumu kopība"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Ivars Avotiņš:
"Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Giedrius Nemeikšis:
"Bankas garantijas tiesiskais regulējums Lietuvā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Iveta Liniņa:
"Attiecību ar patērētājiem vadības sistēmas ieviešana un lietošana Baltijas valstu mazumtirdzniecības uzņēmumos"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Vladas Tumalavičius:
"Sabiedriskās drošības tiesiskās regulēšanas pilnveidošana globalizācijas apstākļos: Lietuvas piemērs"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Ernests Saulītis:
"Publisko personu īpašums un īpašuma tiesības realizācijas formas"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Ēriks Lingebērziņš:
“Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā”
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.oec. Ieva Zemīte:
„Uzņēmumu vadīšanas vērtēšana kultūras nozarē''

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.iur. Sigita Šimbelīte (Sigita Šimbelytė):
„Īpašo zināšanu piemērošanas īpatnības un problemātika pierādījumu sniegšanā Lietuvas kriminālprocesa ietvaros”
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.iur. Tatjana Jurkeviča:
"Elektroniskie pierādījumi civilprocesā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.iur. Elīna Stankeviča:
"Īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamā māja tiesiskā regulējuma problemātika"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Dr.oec. Heinz-Axel Kirchwehm:
“Kompensācijas darījumu izpildes modelis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.iur. Sintija Stipre:
"Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.sc.soc. Renāte Cāne:
"Latvijas dokumentālā kino komunikatīvo funkciju transformācija (1944–1990)”
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.sc.soc. Inga Pūre:
"Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991–2010)"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Dr.iur. Jānis Bramanis:
"Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājusi doktore Dr.iur. Una Skrastiņa:
"Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā"
Kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

 

Promocijas darbs, kuru izstrādājis doktors Dr.iur. Jānis Rušenieks:
"Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā"