Uzņēmējiem un Zinātnei>Doktorantūra>ESF atbalsts doktora studijām

ESF atbalsts doktora studijām

 

Doktora studiju programmas gatavo jaunos zinātniekus un augstskolu mācībspēkus. Tas ir nopietns pieteikums attīstīt pētniecību studiju jomās, kurās augstskolai jau uzkrāta krietna pieredze, realizējot zemāka līmeņa studiju programmas.

 

Biznesa augstskolas Turības attīstības stratēģijas viens no uzdevumiem ir sagatavot doktorus, kas ir Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.  gadam praktiska realizācija ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikviena prasmju pilnveidošanai, tādējādi veicinot vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē.

 

INTERVIJAS AR DOKTORANTŪRAS STUDENTIEM

 • Intervija ar Sintiju Stipri, kas studē Biznesa augstskolas Turība juridiskās zinātnes doktorantūrā un saņem Eiropas Sociālā fonda stipendiju.
  Lasīt interviju

 • Intervija ar Renāti Cāni, kas studē Biznesa augstskolas Turība komunikācijas zinātnes doktorantūrā un saņem Eiropas Sociālā fonda stipendiju.
  Lasīt interviju

 • Intervija ar Ingu Pūri, kas studē Biznesa augstskolas Turība doktorantūras studiju programmā „Komunikācijas vadība” un saņem Eiropas Sociālā fonda stipendiju.
  Lasīt:  interviju 2010. gadā   interviju 2011.gadā

 • Intervija ar Ievu Zemīti, kas studē Biznesa augstskolas Turība doktorantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” un saņem Eiropas Sociālā fonda stipendiju.
  Lasīt interviju